COVID-19: Môžu zaočkovaní ľudia šíriť vírus aj naďalej

0
2922

Svet sa stále zmieta v pandémií a drvivá väčšina obyvateľov ešte nie je zaočkovaná. Je pre týchto ľudí bezpečné stretávať sa s tými, ktorí zaočkovaní už boli? Tu sú všetky potrebné informácie.

Očkovanie neposkytuje okamžitú ochranu

Vakcíny Pfizer aj Moderna sa na základe údajov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, zdajú byť mimoriadne účinné. Vakcína Pfizer je 95% účinná pri prevencii symptomatického ochorenia COVID-19 sedem dní po druhej dávke, zatiaľ čo vakcína Moderna je 94% účinná 14 dní po druhej dávke.

Pri oboch vakcínach sú potrebné dve dávky a tieto dávky musia byť od seba dostatočne časovo vzdialené (21 dní medzi dávkami pre vakcínu Pfizer; 28 pre vakcínu Moderna).

Ak ste boli očkovaní, môžete sa domnievať, že vaše riziko vzniku ochorenia COVID-19 je významne znížené a to aj je, ale riziko nezmizne úplne. Stále môžete vírus preniesť.

V súčasnosti nie je jasné, či očkovanie chráni človeka pred rozšírením koronavírusu na ďalších ľudí. To je niečo, čo sa zvyčajne určuje vo výskumných pokusoch s vakcínami, to však kvôli nedostatku času nebolo možné. Vedci si ešte stále nie sú istí, či vakcíny Moderna a Pfizer chránia pred asymptomatickou infekciou.

To všetko znamená, že jednotlivec, ktorý dostal obe dávky vakcíny, by sa mohol nevedomky nakaziť bez prejavu akýchkoľvek príznakov. A táto osoba potom mohla odovzdať COVID-19 svojim kontaktom bez toho, aby si to uvedomila – opäť napriek tomu, že bola očkovaná.

Momentálne sa dá bezpečne predpokladať, že pred vakcínou COVID-19 je chránená iba osoba, ktorá dostala vakcínu.

Pretože vakcíny neponúkajú stopercentnú ochranu a pretože je možné, že osoba, ktorá bola očkovaná, môže vírus nevedomky rozšíriť na ďalšie osoby, je nevyhnutné pokračovať v dodržiavaní osvedčených opatrení ako je nosenie rúška a dodržiavanie vzdialenosti.

Bude chvíľu trvať kým dosiahneme kolektívnu imunitu

Odborníci na začiatku odhadovali, že na vytvorenie kolektívnej imunity bude potrebné aby malo protilátky aspoň 60% populácie, aktuálne toto číslo vzrástlo na 75 až 85%.

Dosiahnutie tohto bodu bude závisieť do veľkej miery od očkovania.

Zdroje:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Strategia-ockovania-COVID-19.pdf

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Čítajte tiež:

ZANECHAŤ ODPOVEĎ