Niektoré ženy masturbujú hneď po sexe. Znamená to, že sú nespokojné?

1
2031

Niektoré ženy masturbujú hneď po sexe s partnerom. Niektorí by mohli intuitívne predpokladať, že to nevyhnutne znamená, že takáto žena bola nespokojná so sexom a kompenzovala si nenaplnený zážitok. V skutočnosti by to však mohlo znamenať pravý opak.

Výskum zistil, že u sexuálne spokojných žien je častá sexuálna aktivita s partnerom v skutočnosti spojená s častejšou masturbáciou [1]. Inými slovami, masturbácia je doplnkom ich už aktívneho a uspokojivého sexuálneho života. Zdá sa, že sex im zvyšuje chuť  🙂

Tá istá štúdia však zistila, že u sexuálne spokojných mužov neexistovala žiadna súvislosť medzi frekvenciou sexu a frekvenciou masturbácie. Títo muži masturbovali rovnaké množstvo bez ohľadu na to, koľko sexu mali.

Toto je len jeden z mnohých výskumných zistení, ktoré dokazujú, že masturbačné praktiky a faktory, ktoré ich ovplyvňujú, sa medzi mužmi a ženami často značne líšia a návyky žien môžu byť o úplne iné ako u mužov.

[1] Regnerus, M., Price, J., & Gordon, D. (2017). Masturbation and partnered sex: Substitutes or complements?. Archives of Sexual Behavior46(7), 2111-2121.

Čítajte tiež:

Comments are closed.