Typy snímačov a ich využitie

Snímač (alebo senzor) je veľmi dôležitou súčasťou jednoduchých i zložitejších elektronických zariadení, ktorý je uplatňovaný predovšetkým pre potreby regulácie konkrétnych charakteristík. Základnou úlohou snímača je monitorovanie vybranej charakteristiky a prevedenie tejto informácie do konkrétnej čitateľnej podoby, ktorá je ďalej spracovávaná riadiacim systémom v príkazovej logike. Podľa snímanej veličiny sa snímače líčia v stavbe, konštrukcii i … Čítať ďalej Typy snímačov a ich využitie