Jediná vec, čo vám môže zaručiť kvalitný sex…podľa vedcov

0
2024

Rozprávanie sa o sexe s vaším partnerom je dôležité a nová štúdia hovorí, že by ste mali komunikovať aj počas toho ako to robíte, nielen pred a po.

Spomínaná štúdia bola publikovaná v časopise Journal of Sex & Marital Therapy. Výskumníci analyzovali sexuálny život 398 ľudí a chceli zistiť či komunikácia počas sexu, verbálna aj neverbálna predpovedá sexuálne uspokojenie. Zistili, že medzi nimi v skutočnosti existuje korelácia.

„Výsledky tejto štúdie celkovo naznačujú, že väčšia komunikácia počas sexu (verbálna aj neverbálna so sebou samým, ako aj neverbálna komunikácia partnera) je spojená s väčšou spokojnosťou so sexuálnou komunikáciou a spokojnosť so sexuálnou komunikáciou predpovedá sexuálnu spokojnosť,“ uvádza štúdia.

Autori správy zdôraznili, že existuje nedostatok vedeckého výskumu, pokiaľ ide o výhody komunikácie počas sexu. „Predchádzajúce výskumy sa zamerali na komunikáciu pred sexom a komunikáciu po sexe, ale komunikácia počas sexu je zanedbávanou oblasťou výskumu sexuálnej komunikácie,“ píšu.

Autori štúdie sa preto túto oblasť rozhodli preskúmať a ich výskum ukázal, že komunikácia počas sexu môže byť prospešná pre váš celkový vzťah, ako aj pre vašu sexuálnu spokojnosť. Dúfajú, že ich výskum môže byť použitý na lepšie vzdelávanie ľudí o tom, ako mať zdravší sexuálny život. ,,Výsledky tejto štúdie majú dôsledky pre sexuálnu a vzťahovú terapiu a vzdelávanie,“ uvádza sa v správe.

Poukazuje tiež na to, že komunikácia počas sexu nie je univerzálna. Typ komunikácie počas sexu, ktorý preferujete, súvisí s typom vašej osobnosti. Napríklad, keďže mnohým párom môže byť nepríjemná priama verbálna komunikácia o sexuálnom potešení, terapeuti a poradcovia môžu odporučiť, aby sa neverbálna komunikácia počas sexu používala aj na pomoc pri komunikácii o rozkoši a na zvýšenie sexuálneho uspokojenia,“ vysvetľuje správa.

Autori správy majú dodatočný tip pre tých, ktorí sa snažia posilniť svoj sexuálny život: Nedržte sa scenára. Inými slovami, skúste zabudnúť na tradičné roly a buďte kreatívni. „Podpora širokej diskusie o našej kultúrnej priľnavosti k tradičným sexuálnym scenárom alebo stereotypným rolám rodových rolí počas sexu – a rastúca potreba odkloniť sa od týchto rolí – by mohla umožniť zvýšenú komunikáciu o sexuálnom potešení, túžbach a potrebách a následne viesť k zvýšenej sexuálnej spokojnosti.“

Ak máte teda pocit, že váš sexuálny život nie je aký by mal byť, vneste doň viac komunikácie, alebo ak sa necítite komfortne pri navádzaní partnera rečami, chyťte ho za ruku a ukážte mu to.

Čítajte tiež: