Čo je to Zuckerbergove ,,Metaverzum“ z pohľadu mediálnej psychológie

0
1191
Zdroj obrázka: Pexels.com

Dňa 28. októbra 2021 Mark Zuckerberg premenoval Facebook na „Meta, Inc.“, čím zdôraznil svoju dôveru a presvedčenie o novej budúcnosti Facebooku vo vznikajúcom metaverze. Vysvetlil, že metaverzum je online svet, ktorý transparentne spája virtuálny život so skutočným životom, čím vytvára technologicky poháňaný most medzi skutočnou a virtuálnou realitou.

Zuckerbergov predpoklad je, že čoskoro „budete môcť zažiť vnímanú realitu ako skutočnú realitu takmer všetkom, čo si dokážete predstaviť.“ Mark si to predstavuje ako vylepšenú budúcnosť vďaka revidovanému internetu, ktorý výrazne posunie dopredu internetové aplikácie v sociálnych médiách, zdravotníctve , vzdelávaní, obchode a zábave. Čo sa prejaví prostredníctvom rozšíreného prelínania predstavivosti a fyzických skúseností.

Pojem „metaverzum“ bol vytvorený v Snow Crash, sci-fi románe z roku 1992, v ktorom ľudia ako avatari navzájom komunikujú v trojrozmernom virtuálnom priestore. (Stephenson, 1992) Keďže myseľ nedokáže rozlíšiť medzi virtuálnym a skutočným bez použitia ľudskej inteligencie a vedomostí, termín „metaverzum“ možno definovať ako metaforu pre skutočný svet, ktorý spája vnímané a skutočné.

Neexistuje žiadna presná analógia, ktorá by poskytla perspektívu pre Zuckerbergov popis metaverza. Pre tých, ktorí si pamätajú vývoj VR, by sa dalo povedať, že koncept Meta, Inc. je navrhovanou evolúciou Facebooku v novom veku pripomínajúcu virtuálny svet Second Life od spoločnosti Linden Lab.

V praxi sa pokroky vo virtuálnej realite zvyčajne skúmajú z pohľadu technologického pokroku, pričom sa dostatočne nevenuje pozornosť potrebnej analýze/psychológií ľudského správania.

Divízia 46 mediálnej psychológie Americkej psychologickej asociácie, The APA Society of Media Psychology and Technology, už viac ako päťdesiat rokov skúma, vyvíja, aplikuje a podáva správy o neustále sa rozvíjajúcich konceptoch a teóriách v mediálnej psychológií, vrátane virtuálnej a rozšírenej reality.

Mediálna psychológia je špecializácia, ktorá študuje psychologické účinky obrázkov, grafiky a zvuku, keďže ovplyvňujú naše myšlienky, vnímanie, vízie v mysli a správanie. (Luskin 2002)

Boom a pád digitálnych médií na konci 20. storočia navždy zmenil svet. Koncept metaverza je skutočný. Bude sa čoraz viac vysvetľovať, interpretovať a aplikovať prostredníctvom rôznych oblastí informatiky, robotiky, sociálnych médií, psychológie médií, neurovedy a ďalších.

Budúcnosť bude zahŕňať čoraz viac zmiešanú virtuálnu a fyzickú realitu. Myšlienka metaverza môže byť predzvesťou našej budúcnosti. Mediálna psychológia bude naďalej poskytovať kľúče k pochopeniu a využitiu metaverza.

Svet bude sledovať vývoj Facebooku ako Meta, Inc. A aplikácia teórií a praktík v mediálnej psychológii bude veľkou súčasťou tohto príbehu.


Zdroj článku: Psychologytoday.com

Čítajte tiež: