Vzťahy založené na EGO verzus SRDCE

0
1491

Je vtipné, že v momente kedy skočíme s niekým do vzťahu, môžeme tento vzťah behom okamihu zničiť… Z veľkej časti je to kvôli strachu a z veľkej časti je to projekcia nášho vnútra. Vzťahy vyžadujú veľa práce od začiatku. To neznamená, že nie sú zábavné ani obohacujúce. Jednoducho to znamená, že sa stretnú dvaja neznámi ľudia – ľudia s úplne odlišnými životnými skúsenosťami, ktoré formujú naše perspektívy a osobnosti – aby sa pokúsili vytvoriť trvalé spojenie. A to je komplikované.

Ako teda vieme, že sme vstúpili do niečoho naozaj dobrého a stačí na tom len pracovať, alebo ako spoznáme, že si dobrý vzťah sabotujeme vlastným egom? Rozvodová právnička a odborníčka na vzťahy porozpráva ako dešifrovať vzťahy, ktoré sú založené na egu, alebo na srdci (skutočná láska).

Po prvé, vzťahy založené na egu nie sú vždy vinou toho druhého a niekedy môžu byť výsledkom zbytočného ponáhľania sa do vzťahu, prílišnej viery v oživenie vzťahu, alebo púšťania sa do vzťahu keď nie sme spokojní sami so sebou.

Dôvody, pre ktoré sa rozhodneme s konkrétnou osobou chodiť, budú udávať, či tento vzťah vydrží dlhodobo. Ak sme všeobecne nespokojní, keď s niekým začneme randiť, je pravdepodobné, že si zvolíme vzťah založený na egu. Aj keď to nie je úmyselné, do značnej miery nenaplnená osoba bude hľadať naplnenie v partnerovi, ktorý môže poskytnúť dočasnú náplasť na vnútorné rany, “vysvetľuje Michelle.

,,Vo vzťahu založenom na egu sa snažíme naplniť naliehavú potrebu stať sa „kompletným“ (naplneným) pomocou prítomnosti tejto osoby v našom živote. Vzťah založený na egu vydrží len zriedka, ak vôbec, dlhodobo. Dôvodom je, že vzťah založený na egu sa sústreďuje na to, čo nám táto osoba „dáva“, aby kompenzovala to, čo v našom vnútri chýba. “ Inými slovami, Michelle vysvetľuje, že nikdy by sme nemali zakladať svoju spokojnosť vo vzťahu na tom, či sa vďaka druhej osobe cítime celistvými. Naplnení a kompletní by sme sa najskôr mali cítiť sami, bez vzťahu.

„Či už nám chýba sebaúcta, sebavedomie, pevné osobné vzťahy alebo akýkoľvek iný vnútorný nedostatok, láska k egu jednoducho poskytuje dočasný pocit celistvosti. Vzťah založený na egu nie je postavený na pevných základoch a preto sa vzťah rýchlo rozpadá. Vo vzťahu založenom na egu hľadáme niekoho, kto dokáže vyplniť prázdnotu. Možno sa chcete cítiť krajšie, alebo mať lepšiu povesť, alebo dokázať, že si môžete nájsť priateľa. Možno chcete mať lepší vzťah so svojou rodinou alebo byť viac finančne spôsobilí. Vo vzťahu založenom na egu cítime, že tieto ciele môžeme dosiahnuť prostredníctvom partnera. Problémom samozrejme je, že vo vzťahu chýba láska vychádzajúca zo srdca, ktorá je nevyhnutnou zložkou dlhodobého záväzku.

Pri láske založenej na egu si často myslíme, že nás tento človek môže ,,napraviť“. Vnútorná bolesť však ostáva, len sme ju naoko zakryli, aby sme si mohli hladkať naše ego.

Je dôležité položiť si otázku, aká je motivácia byť vo vzťahu? Existuje skrytá agenda? Naozaj milujete tohto človeka zo srdca, alebo vám v tejto chvíli robí lepšie náladu? Skutočne milujete túto osobu alebo sa pokúšate dokázať niečo iným? Ako sa cítite, keď ste vo vzťahu? Predstierate to, alebo ste svoje pravé autentické ja?

Je dôležité, aby sme s niekým randili a nakoniec sa doň zamilovali zo správnych dôvodov. Randiť s niekým, pretože vám dáva komplimenty na zmiernenie bolesti alebo pretože si myslíte, že táto osoba je tým, koho by vaši rodičia a priatelia schválili, je láska založená na egu a nikdy nedosiahne úroveň lásky vychádzajúcej zo srdca.

Naopak, láska založená na srdci, je skutočná, úprimná a autentická. Neslúži jednému konkrétnemu účelu. Namiesto toho prináša celkový pocit pohody a pokoja. Vzťah založený na srdci je založený na skutočnom pocite lásky. Stelesňuje partnerov, ktorí sú si rovní a navzájom sa dopĺňajú v živote. Ide o partnerov, ktorí sa vzájomne vyvažujú bez potreby vzájomného „naprávania sa“. Vo vzťahu založenom na srdci každý partner vylepšuje toho druhého bez toho, aby si navzájom komplikovali život.

Najlepší spôsob ako nájsť takúto lásku je naučiť sa sebaláske a byť šťastným osamote. Úloha sebalásky a váženie si samého seba spočíva na nás a nemožno ju delegovať na inú ľudskú bytosť.

Aby sme dosiahli vzťahový založený na srdci, musíme sa dostať k jadru toho, čo skutočne drží páry pohromade. Táto láska sa točí okolo spoločných cieľov, spoločných záujmov, vzájomného rešpektu a vzájomného obdivu.

Ak sme teda vo vzťahu nešťastní, môže to byť nami, nie druhou stranou. Necháme ich, aby nás milovali svojim jedinečným spôsobom? Alebo požadujeme, aby nás milovali veľmi špecifickými a neústupnými spôsobmi, ktoré im neprídu prirodzené? Uvedomujeme si svoju vlastnú neistotu? Máme záujem dozvedieť sa o nich viac alebo máme pocit, že majú skutočný záujem spoznať nás? Pomáhame si navzájom niesť bremená? Nie je to ľahká cesta, preto by sme mali nájsť niekoho, kto nám ju nebude sťažovať ešte viac.

Čítajte tiež: