Maďari nie sú Maďari, a Slováci s krvou starou 8000 rokov

1
40975

Priateľka mi poslala email, ktorý zrejme prehovorí do duše niekoľkým ľuďom. Podráža totiž piliere toho, čo tak extrémisti z Maďarska udržiavajú – myšlienku Uhorska a Uhorstva. Pri hľadaní viacerých informácií o konkrétnej veci je to však pravda, nejde o zosmolený text, ktorý by bol provokáciou, ale realitou. Dáva to dokonca aj zmysel. Veď Maďari sem neprišlli aj so všetkými svojimi deťmi a ženami. Obsadili južné Slovensko, zmiešali sa s miestnym ľudom, ani láske sa nedá rozkázať, tak vznikli zmiešané páry. Násilím, aj bežným asimilovaním podmaneného obyvateľstva. Dáva potom zmysel to, že súčasní Maďari už takmer vôbec nie sú Maďari. Email, ktorý je zaujímavý svojim obsahom a jeho presné znenie mi nie je známe si prečítajte nižšie.

  • Tieto výsledky boli také šokujúce, že vyvolali „zemetrasenie“ predovšetkým v Maďarsku, ale i v ďalších krajinách. Niekoľko renomovaných laboratórií v USA zopakovalo veľkoplošnú genetickú štúdiu na území Maďarska a dospeli k rovnako šokujúcim výsledkom. Záver týchto štúdií potvrdil nálezy prof. Cavalliho-Sforzu: „len s ťažkosťami možno nájsť nejaké stopy ugorských (staromaďarských) génov v súčasnej populácii Maďarov.“ V pomerne krátkom čase si laboratórne techniky modernej genetiky osvojili odborníci v mnohých krajinách. Nelenili ani v Budapešti a čoskoro aj maďarskí genetici uskutočnili rozbor DNA svojich spoluobčanov. Výsledky ich sklamali, lebo museli priznať, že mitochondriálne gény pochádzajúce z ugorských (staromaďarských) génov sa vyskytujú len u menej ako v 5% súčasnej maďarskej populácie. Maďarskí genetici svojimi výsledkami potvrdili aj ďalší nález prof. Cavalliho-Sforzu, a to, že absolútna väčšina populácie Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, ale je prevažne slovanská. Aj podľa maďarských genetikov až 50% súčasnej populácie Maďarska má slovanské gény. Zvyšok tvoria valasko-románske, germánske a iné gény. Na základe genetickej analýzy populácie Maďarska bol vyslovený názor, že „Maďari v súčasnom Maďarsku (v prevažnej miere) nie sú vôbec Maďarmi.“
    Porovnajte sami: Sotva 5% súčasných Maďarov má ugorské (staromaďarské) gény, ale až 50% má slovanské gény (Sapienti sat!).
    Nelenili a nelenia ani slovenskí genetici. V prvej dekáde 21. storočia doc. Ferák preskúmal historický genofond Slovákov a dospel k viac ako pozoruhodným výsledkom. Dokázal, že viac ako 80% Slovákov zdedilo gény po predkoch, ktorí žili v strednej Európe už asi 6.000 rokov pred Kristom, teda v mladšej dobe kamennej. To ale znamená, že boli sme (naši predkovia) v oblasti severokarpatského oblúka a pridunajských nížin už pred 8.000 rokmi. Táto dlhovekosť slovenskej etnogenézy urobila zo Slovákov rekordérov etnickej autenticity. Porovnávacie štúdiá výsledkov zo Slovenska s nálezmi v iných krajinách Európy ukázali, že k slovenskej etnickej dlhovekosti majú v Európe pomerne blízko len Welšania. Výskum vo Welse ukázal, že až 70% súčasných Welšanov má gény svojich predkov, ktorí žili vo Welse už 4.000 rokov pred Kristom.

Svoje k tejto téme napríklad hovorí server Chelemendik, na ktorý som neraz narazil pri hľadaní zaujímavých názorov na všetko okolo.

Rekordéri etnickej dlhovekosti
Pred naším veľvyslanectvom v Budapešti v októbri 2008 sa objavili medzi inými aj transparenty extrémistov s anglickým nápisom „HOMELESS BASTARDS“, t. j. bezdomoveckí kríženci neznámeho pôvodu. Koho označovali, resp. komu boli tieto transparenty adresované? Veď ani v Maďarsku, ani na Slovensku absolútna väčšina obyvateľstva angličtine nerozumie. Mal to byť nejaký maďarský trik? Pravdepodobne áno, ale asi im nevyšiel.

Samozrejme, je to idiotina 😉

Čítajte tiež: 

AJURVÉDA – matka medicíny

 

1 komentár

ZANECHAŤ ODPOVEĎ