Stavebný dozor dohliadne na hladký priebeh výstavby

0
3008

Prečo riskovať zbytočné komplikácie okolo výstavby domu, keď k zabezpečeniu kvality celého procesu realizácie stačí splniť pár krokov? Jedným z nich je oslovenie nezávislého stavebného dozoru, vďaka čomu sa dohliadne na postup prác a zaistí sa transparentnosť, bezpečnosť a kvalitatívna úroveň.

Stavebný dozor

Výstavba domu stojí tisíce eur, takže ďalšie výdavky na nútené rekonštrukcie vyplývajúce zo zle odvedenej práce počas výstavby nás určite nepotešia. Aj keď naveky sa rekonštrukciám vyhnúť nemôžeme, dôležité je zabrániť aspoň tým nečakaným, ktoré nás pripravia o peniaze úplne zbytočne. A na to potrebujeme dôkladný dohľad nad priebehom jednotlivých prác, pri ktorom nám pomôže práve stavebný dozor.

Realizácia stavby za účasti odborného dohľadu

Nech sa v stavbách vyznáme akokoľvek dobre, niektoré úkony treba nechať na spôsobilých odborníkov. V prípade záujmu o vykonanie dohľadu nad priebehom stavebných prác môžeme osloviť stavebný dozor, ktorý sa postará o efektívnu výstavbu a pomôže nám ako zákazníkom dostať za svoje peniaze kvalitné dielo spĺňajúce všetky požiadavky štandardnej nehnuteľnosti.

 

Výstavba domu podľa predstáv

Úloha stavebného dozoru počas realizácie stavebných projektov je jasná, vykonávať dohľad nad výstavbou. Ak oslovíme kvalitného a nezávislého odborníka so znalosťami stavebníctva, potom máme príležitosť dosiahnuť výsledok presne podľa svojich predstáv. Stavebný dozor nám s tým pomôže svojou účasťou pri stavebných prácach, do ktorých môže zasahovať pri každom podozrení na nesprávny a netransparentný priebeh.

O ktoré kroky sa stavebný dozor postará :

Výber kvalitných materiálov – Bez dobrých materiálov nebude budova kvalitná, takže niekto musí dohliadnuť na ich výber, ktorý je alfou a omegou každej výstavby.

Transparentné financovanie – Okolo financovania sú vždy najväčšie problémy, na základe čoho je dobré osloviť nezávislý dozor a požiadať ho o kontrolu transparentnosti toku peňazí.

Uskladnenie materiálov a strojov – Výstavba domu nejaký čas trvá a po každom prerušení prác treba odložiť materiály a stroje. Práve to berú firmy na ľahkú váhu, čo sa vďaka dozoru nestane.

Dodržiavanie noriem a smerníc – So stavbou domu súvisia niektoré normy a smernice, ktoré treba v záujme bezpečnosti dodržiavať. Práve stavebný dozor má dbať o ich rešpektovanie.

Likvidácia odpadu – Po ukončení výstavby je na rade likvidácia vyprodukovaného odpadu. Stavebný dozor má prácu aj tu a to formou dohľadu nad správnym spôsobom odstránenia stavebných a technologických častí vrátane ich odvozu a možnej recyklácie.

 Stavebný dozor 2

Za dobrý stavebný dozor zaplatíme do 200€

Využitie služieb stavebného dozoru sa u nás rozširuje pomaly a v porovnaní s inými krajinami preferujeme skôr samostatný dohľad nad výstavbou. Hlavným dôvodom sú časté predsudky voči odmenám za túto prácu, ktorú si mnohí predstavujú vo výške niekoľkých stoviek, no ak sledujeme aktuálne ceny stavebných inžinierov, nájdeme dostatok ponúk aj do 200€.

Z hľadiska záujmu o odvedenie stopercentnej práce stavbárov je investícia do stavebného dozoru dosť rozumná. Práve využitie tejto odbornej služby nás môže uchrániť pred rôznymi  problémami okolo výstavby alebo jej financovania. Práve dobrý a nezávislý dozor dohliadne na celý priebeh a v prípade potreby zasiahne, pričom usmerní výstavbu na správnu koľaj. To nám dáva možnosť zabezpečiť si lepšiu kvalitu prác a minimalizovať možné pochybenia.