Lipany, mesto siedmich líp (Východné Slovensko)

0
3537

Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je domovom pre vyše 6300 obyvateľov a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrne, administratívne a priemyselné centrum severnej časti hornotorysského regiónu.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312. V tomto období patrili k panstvu Kamenica. V 15. storočí malo mesto zemiansky charakter. Miestni obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu a remeslám. Neskôr získali Lipany kráľovské privilégia na organizovanie jarmokov. V 16. storočí sa vďaka výhodnej obchodnej polohe začlenilo medzi najvýznamnejšie šarišské mestá. Koniec 19. storočia je poznačený veľkým požiarom a vysťahovaleckou vlnou, čo spôsobilo pokles obyvateľstva. V rokoch 1909 až 1924 boli Lipany okresným mestom. Dnes je mesto Lipany administratívnym, kultúrnym a priemyselným centrom s mnohými školami, reštauráciami, možnosťami ubytovania, športového vyžitia, kultúrnymi pamiatkami, mestskou galériou, knižnicou a inými atrakciami.
K sakrálnym dominantám v Lipanoch zaraďujeme gotický rímskokatolícky Chrám svätého Martina.

Chrám svätého Martina
Majiteľ: Rímskokatolícka cirkev
Kostol sa spomína už v roku 1312. Dnešná veža nebola jeho súčasťou, ale slúžila ako pozorovateľňa. V rokoch 1513-1519 pôvodný drevený strop zamenili za kamenné rebrá a boli vybudované krížové klenby. Skvostom inventára je oltár v štýle vrcholnej gotiky (1513 – 1520) z dielne Majstra Pavla z Levoče. Oltár je stavaný krídlovo s výraznou polychrómiou. Vrchnú časť tvorí neogotický štít so súsoším korunovania Panny Márie. V oltárnej skrini sú sochy troch svätých: sv. Martina, Madony s Ježiškom a sv. Mikuláša. Na krídlach oltára je 12 obrazov maľovaných významným bardejovským majstrom Hansom Köhlerom z roku 1526. Zobrazil na nich momenty zo života Panny Márie a tzv. Pašiový cyklus.
Najstarší v súčasnej oltárnej zostave je bočný neskorogotický oltár sv. Anny v južnej kaplnke sv. Tomáša. Drevorezba sv. Anny, ktorá je umiestnená v oltárnej skrini, drží v ľavej ruke Pannu Máriu a v pravej Ježiša Krista.

Chrám svätého Martina

Nepochybne najvzácnejšou drevorezbou v chráme je súsošie Piety vsadené do krídlového oltára v severnej kaplnke sv. Kríža. Dielo neznámeho majstra patrí medzi najstaršie pamiatky na Slovensku a datuje sa okolo roku 1370.

Chrám svätého Martina

Kríž s plastikou Krista, nachádzajúci sa nad pieskovcovou krstiteľnicou z 15. storočia, pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Medzi kamenárske skvosty patria dva chrámové portály a nádherné pastofórium (bohostánok). Sú prácou Vincenta z Raguzy. V stenách chrámu je osadených 9 epitafov panovníkov a šľachticov z Kamenického hradu. Krížová cesta je dielom tirolskej školy. Vzácnou prírodnou pamiatkou je starobylá mohutná lipa rastúca pri kostole.

Kostol svätej Márie Magdalény
Majiteľ: Rímskokatolícka cirkev
Barokový kostol zasvätený sv. Márii Magdaléne dala postaviť Klára Szirmayová v roku 1758.
Oltár sv. Márie Magdalény je s dobovým erbom rodu Szirmay, na ktorom je zobrazený červený rok. Pri kostole je postavená aj zaujímavo architektonicky riešená zvonica. Nachádza pri vstupe do mesta Lipany smerom z Prešova, vľavo vedľa cesty I. triedy I/68. Interiér kostola tvoria: hlavný oltár, kazateľnica, obetný stôl, spovednica, obrazy svätých i bohoslužobné predmety.

Kaplnka Premenenia Pána
Majiteľ: Rímskokatolícka cirkev
Kaplnka Premenenia Pána bola postavená v roku 1827. Kaplnku dal postaviť kanonik Andrej Lesk z Košíc a jeho rodina. Nachádza v strede starého mestského cintorína na priľahlom kopci nad centrom mesta.
Kaplnku v súčasnosti využíva gréckokatolícka cirkev na svoje bohoslužby.

Kaplnka

Kaplnka svätého Mikuláša z Flűe
Majiteľ: Mesto Lipany
Kaplnka svätého Mikuláša z Flűe je súčasťou komplexu Domu pokojnej staroby v Lipanoch. Nachádza sa v severnej časti mesta Lipany. Medzi korytom Lipianskeho potoka a cestou I. triedy I/68 v smere na Starú Ľubovňu. Vysviacka kaplnky sa uskutočnila dňa 15.8.1999. Na stavbe charitného domu, ktorého súčasťou je kaplnka, sa podieľali štátne inštitúcie, mesto, cirkev, bola financovaná zo zbierok občanov. Veľký podiel na jej dokončení mali darcovia zo Švajčiarska, najmä farnosť Birmensdorf a čestná občianka mesta Jeannine Hostettlerová.

Vďaka okoliu, ktoré je bohaté na kultúrne historické pamiatky a prírodné krásy , rastie i význam mesta ako centra oddychu a cestovného ruchu. V lete v roku 2012 by mal byť spustený do prevádzky AUTOCAMPING Lipany a energocentrum ako prvá časť geotermálneho aquaparku s reštauráciami, welnes centrom, hotelom, toboganmi, divokou riekou a ďalšími atrakciami rozsiahleho rekreačného komplexu.

Hotel Mladosť
Leží v príjemnom a pokojnom starobylom centre mesta Lipany.
Ubytovanie
• v podkrovných izbách s kapacitou 15 plus 5 – 7 prístelok
• možnosť pripojenia na internet v izbách
• na pracovné porady, obchodné rokovania i rodinné oslavy sú dve salóniky a konferenčná miestnosť

Reštaurácia
• národná i medzinárodná kuchyňa
• možnosť denného stravovania (hotové jedlá, objednávky)
• vynikajúce miesto na rodinné oslavy, svadby, promócie
• kapacita do 150 ľudí
• s možnosťou predelenia priestorov

Ďalšie služby
• Parkovanie (priamo z hlavnej cesty, možnosť parkovania aj pre autobusy)
• Pranie a žehlenie v priestoroch hotela
• Kopírovanie, faxovanie, internet

Hotel Mladosť, Nám. Sv. Martina, 082 71 Lipany
Tel./fax: +421(0) 51 489 29 90
E-mail: info(a)hotelmladost.sk
www.hotelmladost.sk

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Tel.: +421 (0) 51 488 11 50,
Fax: +421 (0) 51 488 11 70
E-mail: sekretariat(a)lipany.sk, www.lipany.sk
Počet obyvateľov: 6395
Rozloha: 1265 ha
Kraj: Prešovský
Okres: Sabinov

ZANECHAŤ ODPOVEĎ