Choroby: Rázštep hornej pery, inak Cheiloschisis

0
8017

Medzi vrodené vady, s ktorými sa môže dieťa narodiť je rázštep hornej pery, vyskytujúci sa u dieťaťa už pri narodení. Spôsobený je nadmerným rastom tváre, presnejšie časti medzi nosom a ústami, pri vývoji hornej pery a sánky počas embryonálneho vývoja a nejde o vadu, ktorá sa žiaľ podľa niektorej neodbornej verejnosti spája s nejakými mozgovými vadami, alebo ďalšími vadami na tele. Samozrejme, ako každé estetické ochorenie a vrodená chybička, spôsobuje aj rázštep určité psychologické problémy, za ktoré vždy môže len znížené sebavedomie postihnutého, či neprimerané, hlúpe a urážlivé reakcie netolerantného prostredia, ľudí v okolí.

Toto chorenie sa prejaví vytiahnutím hornej pery, alebo len veľmi malej časti až smerom k nosu sčervenalým spojením, ktoré vyzerá ako zárez do celej časti medzi perou a nosom. Môže ísť o rázštep len na jednej strane, alebo na oboch. Pera tiež môže byť nevytiahnutá, no zdanlivý zárez smerom k nosu môže byť viditeľný. Ide o estetický problém.

Ako vzniká je neisté
Ako vzniká je dodnes nie celkom jasné. Je však vysoký predpoklad, že ide o dedičné dôvody odovzdávania niektorých faktorov rodiča dieťaťu spolu s faktormi pri vývoji samotnom. Aj preto je milión krát odporúčané, aby žena počas tehotenstva nefajčila a nepila alkoholické nápoje. Milión krát a stále zbytočne sa hovorí aj o ďalších látkach, nebodaj drogách a podobne. Ak sa narodní dieťa s rázštepom, bola by hlúposť matku obviňovať z alkoholizmu a fajčenia. Stále môže ísť aj o niektoré iné faktory, no dôležitú úlohu zohráva stravovanie matky.

Aj iné rázštepy
Objavuje sa aj rázštep hornej strany ústnej dutiny inak nazývaný palatoschisis, čo spôsobuje komplikácie dieťaťa s dýchaním alebo pri kojení kedy sa dusí pre prienik mlieka cez tento otvor do nosa. Aj veľmi malý otvor môže spôsobovať vážne komplikácie napríklad pri zmenách tlaku, ktorý bežne vzniká v oblasti nosa, úst, najmä pri pití. Rázštep dolnej pery je ojedinelý, no vyskytuje sa aj v niektorých prípadoch u nás. Nie v každej nemocnici vám s ním pomôžu, no plastický chirurg tento stav nepokladá za neriešiteľný a ani náročný pre „opravu“.

Liečba:
Bežne sa tohto stavu zbavuje chirurgicky v priebehu dospievania. Odôvodnenie je čo najmenej ovplyvniť vývojový proces tváre, aby chirurgický zásah neovplyvnil ďalší rast tváre. Naopak iné názory odporúčajú zákrok čo najskôr, aby dieťa pre rázštep hornej pery nemalo rečové vady, ktorých sa dospelý človek ťažko zbavuje aj napriek vlastnému veľkému úsiliu. Odstránenie teda jedine chirurgicky.
Dnes možné a podľa niekoľkých odborníkov je najlepšie riešenie je operácia po narodení, kedy je pokožka schopný vysokej regenerácie. Operačne sa odstraňuje rázštep hornej pery s dobrým účinkom.

Použité foto dieťatka a video miernejšieho rázštepu: http://youtu.be/fxS4HYxlwAk
Horšie formy dokážu vážne ovplyvniť psychologický a plnohodnotný spoločenský život.