NASA potvrdilo objav planéty podobnej Zemi – Kepler-22b

0
1993

NASA potvrdilo objavenie planéty, ktorá je podobná na našu Zem. Vesmírny teleskop Kepler dokázal túto planétu objaviť 600 svetelných rokov ďaleko od našej Zeme. Čím je vlastne podobná našej Zemi? Keplerov teleskop objavil už viac ako 2000 planét mimo našej sústavy, ale až teraz sa podarilo objaviť planétu, ktorá je vo vzdialenosti od hviezdy približne rovnakej ako je Zem. Nie vzdialenosťou k telesu hviezdy ale vzdialenosťou teplotnou. Na novoobjavenej planéte, ktorá nesie pracovný názov Kepler-22b sa totiž má udržiavať teplota len v malých rozdieloch okolo 21°C a nemá na nej prebiehať výrazná zmena teplôt. Nachádza sa tak priamo v obývateľnej zóne. Zónou nazývame pre človeka prijateľné teploty. Objavenie planéty, ktorá by mala podobné teploty ako naša by totiž mohlo znamenať nájdenie života. Ten by mal totiž na svoj vývin podobné podmienky ako na Zemi.

zdroj: nasa.gov
Kepler – 22B má byť viac ako dvojnásobne väčšia, než je Zem. Má výborné podmienky na to, aby na nej vznikla voda a planéta sama obieha okolo slnka, alebo červeného trpaslíka. Z hľadiska vedeckého by mohla byť miestom pre život, s dobrými podmienkami pre vznik života, pokiaľ sa teplota na planéte nemenila aspoň niekoľko tisíc rokov. Taktiež môže byť planéta vhodným miestom na osídlenie, pokiaľ by kolonizátori mali riešenie výroby kyslíka, alebo jeho dovozu a obnovy. Ďalší problém pri prípadnom kolonizovaní je však vzdialenosť.