Otcovia majú zásadný vplyv na bezpečnosť detí na internete

0
2974

Bezpečnosť detí na internete

Bratislava 14. novembra (TASR) – Stále viac detí prichádza do kontaktu s digitálnymi technológiami a internetom už od skorého veku. Bezpečnosť detí na internete je témou každej domácnosti. Spoločnosť Kaspersky Lab v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne realizovala prieskum zameraný na výzvy, ktoré tento fakt prináša.

Podľa jeho výsledkov zohrávajú v rodinách hlavnú úlohu v otázke bezpečnosti detí na internete predovšetkým otcovia. Učia svojich potomkov, ako používať digitálne zariadenia, radia im, ako sa bezpečne pohybovať na internete a starajú sa o inštaláciu potrebných bezpečnostných riešení pre dané zariadenia.


Tip redakcie: Donald Trump: Hrá to na ,,drsniaka” a odmietol aj peniaze


Otcovia vedú

Podľa väčšiny rodičov sa deti s digitálnymi technológiami naučia pracovať samy, pričom s pribúdajúcim vekom sú v online prostredí stále samostatnejšie. Napriek tomu, pri pohľade na všetkých členov rodiny, sú to práve otcovia, ktorí najčastejšie svoje deti v tejto oblasti vzdelávajú – až 60 % otcov v porovnaní so 40 % matiek. To platí aj v prípade zaistenia bezpečnosti digitálnych zariadení, ktoré deti používajú. Bezpečnostné riešenia inštalujú v 66 % prípadov otcovia, nasledovaní matkami so 49 %.

Obaja rodičia sa so svojimi deťmi pravidelne rozprávajú o tom, čo na internete robia. Rovnako im pomáhajú riešiť prípadné komplikované situácie, na ktoré v online prostredí narazia. Aj v tomto prípade ale majú otcovia drobný náskok, čo sa týka rád ohľadom bezpečného správania sa na internete. Robí tak 44 % otcov v porovnaní s 35 % matiek.

55052813 - little boy protects his sister from watching inappropriate content while using a computer. internet safety for kids concept. toned image with selective focus

Príliš veľa voľnosti

„Z nášho prieskumu vyplynulo, že v súčasnosti takmer každé dieťa od určitého veku používa zariadenie, ktoré je pripojené na internet. Rodičia sa tak musia vysporiadať s novými situáciami, ktoré spadajú do tzv. digitálneho rodičovstva. Výsledky prieskumu ukazujú veľké rozdiely v spôsobe využívania internetu pri deťoch v rôznom veku. S rastúcim vekom detí sa následne zásadne mení aj výchovný štýl ich rodičov. Staršie deti mávajú väčšiu voľnosť, čo sa týka používania digitálnych zariadení, pretože sa rodičia spoliehajú na ich znalosti digitálneho prostredia. To nemusí byť vždy ideálne, pretože deti tak môžu byť vystavené pomerne vážnym rizikám. Práve preto je online bezpečnosť detí v súčasnosti tak horúcou témou,“ hovorí David Šmahel z Masarykovej univerzity, ktorý sa dlhodobo venuje problematike detí a mládeže v súvislosti s využívaním digitálnych médií.

Podľa Jána Sekeru, regionálneho manažéra pre strednú Európu spoločnosti Kaspersky Lab, rodičia by mali zvážiť, aké pozitíva a negatíva so sebou prinášajú digitálne zariadenia v rukách detí. Mali by sa zamerať predovšetkým na to, koľko času s nimi trávia, ako ich kontrolovať a ako zaistiť ich internetovú bezpečnosť. Práve preto spoločnosť podporuje rodičov v tom, aby so svojimi deťmi hovorili o akýchkoľvek problémoch spojených s pohybom v online prostredí. Bezpečnosť detí na internete netreba podceňovať.

Čítajte tiež:

Quentin Tarantino – krvavý génius

Miley Cyrus dohnali výsledky volieb k srdcervúcemu plaču