Zoznam prezidentov, cisárov a kráľov ktorí od Márie Terézie vládli aj Slovákom

0
4417

Onedlho sú tu prezidentské voľby a čoskoro sa tak dozvieme opäť nové meno toho, čo bude vládnuť našej krajine z postu skôr symbolického, reprezentatívneho a schvaľovateľského. Nový prezident bude ďalší v poradí v zozname mien, ktoré stáli na čele našej krajiny, alebo štátneho celku, ktorého sme súčasťou. Poznáte všetky mená, ktoré sú pred ním, kedy nám vládli a na akej pozícií? Pripravili sme zoznam prezidentov a vôbec vladárov od čias Márie Terézie.

Od Rakúska Uhorska po súčasnosť
Pred Máriou Teréziou bol ešte široký zástup panovníkov, ktorí rozhodovali aj o Uhorsku, do ktorého sme násilne patrili celé tisícročie aj my a zo slovenských práv veľa neexistovalo. Mária Terézia je historickou osobnosťou o ktorej sme aj vďaka románopiscom mali možnosť čítať veľa. Dokonca si ako jedna z mála všímala chudobných ľudí a registrovala, že „Horné Uhorsko“ je národ rozdielny od južného Uhorska.

 • Mária Terézia (1740 až 1780) v pozícií rakúskej, českej, aj uhorskej kráľovnej
 • Jozef II. (1780 až 1790) v pozícií aj ako český a uhorský kráľ, od roku 1764 aj nemecký kráľ
 • Leopold VII. (1790 až 1792) v pozícií rakúskeho, uhorského a českého kráľa kráľa zotrval len 2 roky pre náhlu smrť, pred ktorou nestačil ustáliť rozhádané časti krajiny.
 • František I. (1792 do 1835) v prípade ak o ňom hovoríme ako o kráľovi Svätej ríše rímskej a v Čiech, Moravy, Chorvátska a a napríklad Uhorska, šlo o Františka II. Pre Rakúsko to bol František I.
 • Ferdinand I. (1835 až 1848) vo funkcii uhorského a českého kráľa ako Ferdinand V.
 • František Jozef I. (1848 až 1916) bol jedným z najvýznamnejším panovníkom pre neskoré Rakúsko-Uhorsko. Za uhorského kráľa ho korunovali 8. júna 1867
 • Karol I. Habsburský (1887 až 1922) bol posledným cisárom v posledných rokoch vlády Habsburgovcov v rokoch 1916 až 1918. Ako český kráľ sa volal Karol III. a ako uhorský kráľ bol oslovovaný pod menom Karol IV. Zotrval do roku 1921. Bol synovcom následníka trónu Františka Ferdinanda d’Este, na ktorého bol však v roku 1914 spáchaný atentát.

Slovenskí a československí prezidenti, ktorí vládli aj Slovensku:

 • Tomáš Garrigue Masaryk: na čele od 14. novembra 1918 až 14. decembra 1935
 • Edvard Beneš: na čele od 18. decembra 1935 až 5. októbra 1938
 • Emil Hácha: na čele od 30. novembra 1938 až 15. marca 1939
 • Jozef Tiso: na čele od 26. októbra 1939 až apríl 1945 a v protektoráte Čechy a Morava Emil Hácha: na čele od 21. júla 1940 až 2. apríla 1945
 • Edvard Beneš: na čele od 4. apríla 1945 až 7. júna 1948
 • Klement Gottwald: na čele od 14. júna 1948 až 14. marca 1953
 • Antonín Zápotocký: na čele od 21. marca 1953 až 13. novembra 1957
 • Antonín Novotný: na čele od 19. novembra 1957 až 22. marca 1968
 • Ludvík Svoboda: na čele od 30. marca 1968 až 28. mája 1975
 • Gustáv Husák: na čele od 29. mája 1975 až 10. decembra 1989
 • Václav Havel: na čele od 29. decembra 1989 až 20. júla 1992
 • Michal Kováč: na čele od 2. marca 1993 až 2. marca 1998 / Po skončení prezidentského mandátu Michala Kováča bol poverený výkonom právomocí prezidenta Slovenskej republiky až do zvolenia nového prezidenta Ivan Gašparovič. Od januára 1993 do októbra 1998 bol totiž predsedom Národnej Rady SR.
 • Rudolf Schuster: na čele od 15. júna 1999 až 15. júna 2004
 • Ivan Gašparovič: na čele od 15. júna 2004 až rok 2014, prezidentom bol 2x za sebou