Samsung apeluje na firmy, aby kládli dôraz na bezpečnosť v novej ére „Otvorenej ekonomiky“

0
1614

Nová štúdia spoločnosti Samsung upozorňuje na potrebu zabezpečenia firemných dát proti dôsledkom ich potenciálnych únikov.

Nový report spracovaný spoločnosťou Samsung predpovedá, že do roku 2020 prinútia zmeny v spoločnosti a v oblasti technológií opustiť trh také firmy, ktoré nie sú pripravené držať krok s otvorenou ekonomikou. Najmä obchodné spoločnosti sa musia pripraviť na príchod všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Legislatíva GDPR vstúpi do platnosti v roku 2018 a je preto nevyhnutné, aby podniky porozmýšľali o možnom vplyve budúcich narušení dát a o spôsobe, ktorým je možné túto hrozbu zmierniť.

18192666 - magnifying glass focused on lock icon

Firmy už teraz čelia hrozbám od vonkajších útočníkov

Dôkazy nasvedčujú tomu, že aktuálne bezpečnostné systémy ešte nie sú pripravené na tieto výzvy. Škody napáchané v rámci kybernetického zločinu sa v roku 2016 vyšplhali na 335 miliárd libier a táto suma môže v roku 2019 stúpnuť až k celkovým 2,1 biliónom libier. Riziká spojené s ležérnym prístupom k ochrane dát sú úplne zrejmé už dnes. Takmer 70 % mileniálov otvorene priznáva porušovanie IT pravidiel a používanie aplikácií, ktoré ich zamestnávateľ nepovoľuje.

Dnešné bežne používané bezpečnostné opatrenia sú obštrukčné, drahé a veľmi frustrujúce pre tých, ktorí ich používajú. V roku 2020 však budú inteligentné bezpečnostné platformy a nové technológie obrovským prínosom pre organizácie, ktoré sa budú snažiť prispôsobiť novým zariadeniam a tiež modelom správania sa na podnikových sieťach. Tento nový režim Samsung nazýva „Otvorená ekonomika“.

„Otvorená ekonomika“ bude charakterizovaná intenzívnou spoluprácou nezávislých pracovníkov (freelancerov), rutinným začleňovaním inovácií, ktoré so sebou prinášajú startupy, a novým druhom spolupráce medzi skoršími konkurentmi.

Spoločne s rýchlo sa zvyšujúcim množstvom hrozieb čelí organizácia mnohým novým výzvam v oblasti ochrany svojich dát v snahe zachovať si súkromie naprieč celým podnikom. Je nevyhnutné, aby sa prispôsobili a zabezpečili svojich pracovníkov vo vnútri vlastných prepojených kancelárií, jedine tak zostanú konkurencieschopnými. S využitím nových technológií a vlastných mobilných zariadení tak môžu robiť bezpečne.

Vzhľadom na to, že sú firmy hrozbám vystavené čoraz častejšie a s príchodom GDPR budú pod veľmi intenzívnou kontrolou, musia byť schopné čeliť všetkým potenciálnym rizikám.

Nick Dawson, globálny riaditeľ Knox Strategy spoločnosti Samsung, hovorí: Bezpečnostné platformy typu Samsung Knox budú pre firmy kľúčom k pripojeniu sa k Otvorenej ekonomike. Vďaka nim si môžu dovoliť otvoriť svoje hranice novým príležitostiam s väčšou istotou a bezpečne.“

Z výskumu uskutočneného laboratóriom The Future Laboratory, ktoré sa zaoberá predpovedaním globálnych trendov, a ktorého závery sú súčasťou štúdie Samsungu, vyplýva, že výkonné a flexibilné bezpečnostné platformy budú zohrávať kľúčovú úlohu pri začleňovaní a fungovaní firiem vo vnútri otvorenej ekonomiky. Správne bezpečnostné riešenie by malo firmám umožniť, aby profitovali z výhod, ktoré prerod na digitálnu pracovnú kultúru prináša. Medzi ne rozhodne patrí vyššia produktivita, úspory nákladov a mobilnejšia a agilnejšia pracovná sila, ktorá v dôsledku znamená vyššiu flexibilitu a mieru prispôsobivosti.

David Palmer, technologický riaditeľ spoločnosti Darktrace, hovorí: Zamedziť narušovaniu bezpečnosti on-line dát bude zásadnou úlohou každej spoločnosti, pretože sa všetci stretávajú s fluktuáciou pracovníkov, ktorí chcú na prácu využívať vlastné mobilné zariadenia a technológie.“ A dodáva: „Budú chcieť používať vlastnú mobilnú technológiu pre prácu s vašimi obchodnými dátami, a preto je nutné zaistiť k nim bezpečný a bezproblémový prístup.“

Samsung Knox je aktuálne najvýkonnejšia obrana proti mobilným bezpečnostným hrozbám v pracovnom prostredí, a to najmä vďaka prispôsobivému modulárnemu dizajnu, ktorý zahŕňa šifrovacie a bezpečnostné kľúče v chránenom hardvérovom kontajneri zloženom zo série čipov. Zaisťuje bezpečné prostredie pre prácu, ktoré je izolované od osobných dát. Osobné aplikácie a procesy užívateľa nemajú prístup k pracovným dátam a zároveň je tým chránené a rešpektované jeho vlastné súkromie.

Bezpečnosť je základným stavebným kameňom pre novo vznikajúce spoločnosti s otvorenejšou, inkluzívnou a produktívnou obchodnou kultúrou.

Čítajte tiež:

Smartfóny časom zmiznú a nastane poriadny blázinec

Vymažte sa z internetu pomocou šikovnej webovej stránky