Poškodzuje vám niekto vaše auto? Vec riešte aj s políciou inak platíte vy

1
6211

V Bratislave, rovnako ako aj v iných väčších mestách, sa v uliciach neraz stretávame s problematickým parkovaním. Jednak pre preplnenosť parkovísk, ale aj pre cenu parkovného, ak mesačne len na ňom zaplatíte aj 170 EUR. Zaparkovať vo dvore firmy, kde pracujete môže byť riešením aj v prípade, ak ide o parkovacie miesta voľné bez rezervácie. Problém, ako v našom prípade, v tom vidia miestni obyvatelia, ktorí toto parkovanie berú osobne a tak sa viacero šoférov po práci vracia k autám poznačeným varovnou správou, či odkazom. Nie lístoček za stieračom, ale rovno fyzické poškodenie vozidla pre odstrašenie budúceho parkovania na tomto mieste. To naše auto je dodnes poznačené utrhnutou EVČ značkou, jej držiakom, ohýbaním stieračov, hádzaním kamienkov a hliny na strechu či kapotu a u iných osobných vozidlách môžeme spomenúť utrhnuté spätné zrkadlá, odšrobované antény, alebo do S ohnuté antény. To ešte nie je spomenutý prípad nacúvania a zničenia nárazníka, pričom neznámy človek to spravil neznámym spôsobom. Zo zvedavosti sme oslovili niekoľko poisťovní, ako postupovať z hľadiska poisťovne a náhrady škody v takýchto prípadoch a či je polícia nutná, keďže to je chápateľné aj ako zastrašovanie, o čo zrejme neznámemu susedovi už niekoľko rokov aj ide. Získali sme odpoveď od troch z oslovenej štvorice, ktorým ďakujeme za spoluprácu.

Ako problém riešiť
Pani Judita Smatanová z poisťovne Union nám reagovala na otázku ako chápať takýto nálezu na aute a aký je ďalší postup vzápätí ako prvá z oslovených poisťovní. „Z pohľadu poistenia ide o riziko vandalizmu, na ktoré je možné sa v rámci havarijného poistenia poistiť. Z pohľadu poistenia, odporúčame privolať a oznámiť to polícii, aby daná udalosť nemala mať vplyv na bonus za bezškodový priebeh. V takom prípade neprídete o bonus za bezškodový priebeh, ak budete mať potvrdenie o podaní oznámenia.“ Ďalej dodáva „Neprivolaním polície má škodová udalosť vplyv na bezškodový priebeh, nakoľko svojim konaním znemožníte poisťovni uplatniť si regres voči vinníkovi udalosti, ak by ho polícia vypátrala.“

Odpovedala nám aj poisťovňa AXA prostredníctvom PR manažéra pána Karla Žylu. Ten nám uviedol, že ich klienti sú chránení v rámci allriskového havarijného poistenia aj pre takéto situácie. Aj on odporúča pri poškodení vozidla kontaktovať políciu. Dopĺňa však, že volanie polície pokladá za dôležité najmä v prípadoch, kedy škoda presiahla výšku 266 EUR kedy už ide o trestný čin. Posúdenie výšky škody je však často nemožné a preto je vandalizmus tohto typu vždy dobré nahlásiť. Poistenec škodu uplatní v AXA prostredníctvom ich linky, alebo prostredníctvom pracovníka likvidačného oddelenia.

V poisťovni Generali je postup rovnaký. Pri nami uvedenom príklade nálezu auta s odtrhnutou EVČ značkou a vykrúteným stieračom sa nám vyjadrila hovorkyňa poisťovne Generali, pani Lucia Makayová. „Škody na vozidle spôsobené vandalizmom si môže klient uplatniť z havarijného poistenia. V uvedenom prípade je potrebné privolať políciu a následne nahlásiť škodu do poisťovne, ktorá bude klienta informovať o ďalšom postupe a dokumentoch, ktoré je potrebné doložiť k šetreniu škody. Poisťovňa je povinná vyplatiť poistné plnenie do 15 dní od ukončenia šetrenia škody.“ 

Polícia by mala spolupracovať
Vzhľadom na fakt, že ide o formu vandalizmu, je naozaj dobré kontaktovať políciu. Aj ryha na aute totiž môže znamenať škodu až do výšky niekoľko stoviek eur. Poškodenie laku na malom mieste môže byť dôvodom jeho ďalšieho odlupovania a výmena celých dverí, či prelakovanie môže aj na malom úspornom aute znamenať vysokú škodu. Len zničený nárazník, ktorý nám chcel niekto skrášliť lakom iného auta, nás vyšiel na krycom liste 560 EUR. Našou chybou je, že sme nevolali na miesto políciu a neoznámili poškodenie vozidla. Každý v takom prípade môže ovplyvňovať svoj rating v poisťovni ako rating bezškodového vodiča.

1 komentár

  1. Chcem sa opýtať ako by som mal postupovať keď bolo moje auto poškodené v práci na parkovisku uzatvorenom priestore bolo poškodené vysokozdvižným vozíkom treba to riešiť s poisťovňou alebo stačí len zo zamestnávateľom Ďakujem

ZANECHAŤ ODPOVEĎ