NSS by chcelo jazykovú čistotu: Email premenovať na mlunopis, mobil na hybník

0
1249

Dokážete si predstaviť, že by sme hovorili emailu „mlunopis“, blogu „sietnik“ alebo webmasterom „stránkosprávcovia“? Politická strana NSS by sa veľmi rada posnažila to presadiť a zbaviť tak slovenčinu anglicizmov, čo prrezentuje aj na svojich stránkach. Vyznieva to celkom šialene, najmä preto, že tieto pojmy používa celý svet, nie je tak stratený v IT textoch nikto, dokonca i ja sám pochopím, o čom je stránka, ak je písaná vo švédčine, či francúzštine a aspoň približne viem, či keď niečo hľadám, či vôbec hľadám na správnom mieste. Je jasné, že nový tvar slovám sa nepodarí presadiť tak ľahko, no i tak si dovolím sem uviesť túto zaujímavosť a niekoľko ďalších slov spolu s tými už prezentovanými.

email = mlunopis
mobil = hybník
notebook = prenosník
server = obslužník
newsletter = novinkovač
talkshow = besednica
blog = sietnik
webmaster = stránkosprávca
headline = prvotnica
chatovať = kecať
workshop = dielňa
podcast = sieťozáznam
hacker = prienikár
banner = značidlo
skybox = oblohovica
casting = nábor
stalker = stíhateľ

Aby sme ale nezostali len pri IT, tu je niekoľko ďalších pojmov, ktoré pritom majú svoj dôvod a výhody, prečo zostávajú v tej istej podobe rovnako tak na celom svete. Iekto však silou mocou chce slovenčinu všade, čo už netreba zas až tak preháňať. Čo si myslíte o týchto slovách?
anamnéza = predchorobie
eukaliptus = blahovičník
termit = všekaz
inštitúcia = ustanovizeň
gén = vrod
kritérium = meradlo
koeficient = súčiniteľ
tím = družstvo
aktuálny = časový
aktualizovať = sprítomniť
meditácia = rozjímanie
genóm = vševrodie
genetika = vrodospyt
elektrina = mluno
biológia = živoslovie
internet = medzisieť
televízia = rozvid
interview = zhovorka
politika = zemespráva
bankomat = peniazostroj

Nie, nevymyslel si to nikto z redakcie. Stránky NSS o tom hovoria ako o „slovenskej jazykovej čistote. “ Zdroj: http://nss.sk/slovenska-jazykova-cistota

ZANECHAŤ ODPOVEĎ