Na juhu Slovenska niektorí rodičia deti neučia slovenčinu, naučí až škola

0
2007

Už pred časom sme sa dozvedeli zaujímavú skutočnosť a dnes tento fakt potvrdzuje niekoľko ďalších prípadov. Niektorí rodičia na južnom Slovensku, prevažne v okrese Dunajská Streda, neučia svoje deti vôbec slovenčinu. Nepotrebujú to pre život, nepotrebujú to v škôlke a pre vysoký počet maďarsky hovoriacich ľudí v ich okolí vlastne nemožno pokladať za dôležité venovať sa slovenčine. Rodičia detí často ani nie sú tí praví, čo po slovensky vedia dostatočne a tak sa bežne stáva, že na ulici v Dunajskej Strede stratenému dieťaťu nemusí okoloidúci pomôcť, nie je mu rozumieť a ono nechápe, čo Slovák po slovensky na Slovensku chce.

Naučí až škola
Niektorí rodičia, ktorých počet nám nie je známy, skrátka celú výučbu slovenčiny nechávajú až na škole. Na základnej škole sa tak dieťa neučí len vlastnú reč, ale aj celkom novú exotickú reč, ktorá sa nepodobá na tú používanú doma. Pre nás ostatných môžu byť takéto deti malými hrdinami. Sú totiž nútení pomerne skoro sa učiť nový jazyk, pre niekoho viac známy, pre iných zas menej. Motivovaní sú však nepochybne faktom, že tento nový jazyk sa nachádza všade okolo nich, v médiách a hovoria ním vo zvyšku krajiny. Podľa skúseností niektorých rodičov tento spôsob naozaj funguje a preto nemajú obavy s budúcnosťou ich detí.