Východné štáty USA onedlho zamoria miliardy hučiacich cikád

0
1846

Cikady USA 1996 - 2013Jav, ktorý sa opakuje každých 17 rokov, očakávajú na východnom pobreží USA už tento rok už každú chvíľu. Čoskoro sa začnú cikády druhu Magicicada septendecim meniť. V poslednom štádiu ich života, ktoré je práve v týchto mesiacoch, zhodia vonkajšiu schránku, odhalia krídla a vďaka nim sa začnú presúvať. Tento druh cikád v pravidelných intervaloch vylieza pri teplote vyššej než 17°C z bezpečného podzemia, kde sa kŕmil korienkami a šťavami z korienkov tvrdších rastlín a stromov, len preto, aby sa stihli spáriť a ich potomstvo sa opäť skrylo do podzemia. štáty, kde by sa mohla zopakovať situácia zo spomínaného roku by mali byť New Jersey, Maryland, Severná Karolína, Connecticut, New York, Pennsylvania, Virgínia a hlavné mesto Washington DC.

Naposledy v roku 1996
Posledný takýto útok prírody sa odoral v roku 1996. Stalo sa tak presne 3. a 4. júna v rôznych miestach. Predpokladá sa teda, že cikády, ktoré očakávajú tento rok, budú potomkami tých posledných a opäť to môže byť práve jún, prípadne koniec mája. Mnohí majú ešte v živej pamäti hukot krídel tohto na prvý pohľad nie príliš pekného hmyzu. Ich telá vyčerpané od párenia a lietania nakoniec odumierajú. Sú potravou rôznych iných živočíchov. Pokojne môžeme očakávať aj podnikavcov, čo sa ich budú snažiť využiť na aj na iné účely. V každom prípade však každý ocení funkciu ochranných sieťok na oknách a dverách. Hoci je tento hmyz na pohľad škaredý, pre človeka je neškodný.

Celé načasovanie ej pre zoológov veľkou záhadou. Nikto presne nevie, ako je možné, že jeden druh hmyzu má takto presné načasovanie. Príroda si to skrátka zariadila tak, že vyliezajú všetci naraz, aby bola najväčšia záruka nájdenia správneho partnera a čo najväčšieho potomstva.

Osy to dobre vedia
Zvláštnosťou je, že na príchod cikád sa „tešia“ aj osy. Tie totiž vedia vycítiť príchod cikád a pripraviť sa tak na kladenie vajíčok nezvyčajne priamo na telo cikády. Osie larvy následne rozožierajú telo cikády a odumrie skôr, než za bežných okolností. Larvy sa ďalej živia jej rozkladajúcim telom.

O príchode cikád informuje aj National Geographic. Sú v pozore, pretože tomuto javu tradične venovať odbornú pozornosť. Viac aj na ich stránkach: http://news.nationalgeographic.com/
Foto: zdroj uvedený vyššie, National Geographic stránky, fotografia od Karen Kasmauski, Corbis