Aktuálne: Veľký pozor na podvodné stránky a súťaže na Facebooku

0
3464

nebezpečný FacebookVeľký pozor by si mali dať užívatelia Facebooku práve teraz, keďže sa veľmi rýchlo môžu stať obeťou nechutného podvodu. Dnes si predstavíme aktuálnu a dostupnú podvodnú stránku, ktorá pre vašu nepozornosť dokáže získať heslá k účtom a podviesť pomerne slušne veľký počet ľudí. Stránky so zeleným logom oznamujúce súťaž využívajú obrázky iPhonov a rôzne elektroniky a lákajú na súťaže. Celkovo je na Facebooku niekoľko takýchto stránok, s členskou základňou vyššou ako 1000 fanúšikov. Varovanie je opodstatnené vzhľadom na pokus jednej z týchto stránok nalákať návštevníkov na podvodnú stránku s rovnakým rozhraním ako originálny facebook. Tam je nastavený odchytávač hesiel.

Facebook podvod

Príspevky posielajú návštevníkov na externé stránky
Príspevky na jednej z týchto stránok posielajú návštevníkov opakovane cez skrátené odkazy na podvodné stránky (napríklad http://aktivacia.9e.cz/aplikacie/), ktoré ďalej vedú na prihlásenie do Facebooku. Toto prihlásenie je však umiestnené na podvodných stránkach s adresou http://prihlassa.kx.cz/loginn/ s odkazom na zdanlivo prihlasovací formulár Facebooku. V skutočnosti ide o internetový podvod snažiaci sa vylákať prihlasovacie údaje a heslá od nepozorných návštevníkov. Stránky opakovane sľubujú nástroje na výrobu vlastných aplikácií a podobne.

Facebook podvod

Podvodné Facebook stránky: (Varovanie, nereagujte a nevypĺňajte svoje údaje do poľa stránok. Pokiaľ sa tak stane, ihneď zmeňte svoje nastavenia v originálnom Facebooku na adrese facebook.com)
http://www.facebook.com/pages/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe-na-FB/129600557199544

Podobné stránky nevyužívajte
Na Facebooku je ešte pár podobných, alebo navlas rovnakých stránok. Ani tie však nepoužívajte. Ľudí vo veľkom lákajú najmä na súťaže o iPhone. Žrebovanie výhercov a spôsob vyhodnocovania výhercov je neznámy a porušuje niekoľko zákonov nie len slovesnkých, ale aj pravidielna samotnom facebooku. Okrem toho iPhone samotný je cenou vyššej ceny, ktorá podlieha zdaňovaniu a tak sa tieto stránky právoplatne považujú pre neuvádzanie potrebných údajov za podvodné. Pôvod cien a sponzor súťaže je neznámy. Celé fungovanie stránok spočíta na princípe núteného balíka =  zdieľania + komentovania + lajkovania, pričom lajkovanie je povinné ešte na dvoch ďalších stránkach. Umelým zvyšovaním virality tieto stránky získavajú návštevy. Týždenne získavajú nové a nové ceny od neznámeho zdroja. Marketingový zmysel podpory takejto stránky pre sponzora neexistuje. Na stránkach je nemožné, aby fungoval reálny sponzor ponúkajúci reálne ceny. Návratnosť investície do takejto marketingovej aktivity je nulová vzhľadom pre nulové využitie priestoru a príležitostí, ktoré dostane prípadný sponzor na týchto stránkach. Právom teda existujú pochybnosti, či vôbec nejaké ceny existujú.  Využívajú len to, o čo je na trhu záujem. Súťažiaci nemajú ani poňatia o tom, či naozaj existujú ceny a existujú aj výhercovia týchto cien. V USA, ale aj v susednej Českej republike sa rozmohli vo veľkom stránky sľubujúce cenné výhry, v skutočnosti snažiace sa ískať čo najväčší počet fanúšikov, ktorí sú následne predmetom predaja ďalej, alebo sú na nich cielené reklamy za úhradu.

Facebook podvod

Rovnaké prvky súťaží a nemenovania údajného sponzora vytvárajú aj stránky bez pozadia, bez priameho kontaktu na zodpovednú osobu a akýkoľvek iný kontakt. Stránky mimo iného porušujú jedno zo základných pravidiel Facebooku a priamo Facebook používajú na organizovanie súťaží, čo má za následok zablokovanie súťaží. Problém však nastáva v jazykovej bariére, keďže Facebook nedokáže ihneď vyhodnotiť, že slovenský text oznamuje súťaž. Za podozrivé považujeme aj tieto stránky:

http://www.facebook.com/KazdyTyzdenSutaz
http://www.facebook.com/pages/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe-na-FB/497706836917822