Výstava fotografií rádov a vyznamenaní na Červenom Kameni do septembra

0
1309

Vyznamenania a rádyTak ako v súčasnosti, aj v minulosti za svoje zásluhy dostávali dôstojníci a bojovníci za svoju službu, alebo výnimočné služby armáde a krajine, odmeny. Vo forme povýšenia, vyznamenania, alebo rádu. Záujemcovia o históriu a oblasť vyznamenaní nemajú mimo odbornú literatúru veľa príležitostí na objavovanie aj tohto sveta. Od apríla do septembra sa však návštevníci Červeného Kameňa môžu v rámci prehliadky pozrieť aj na túto oblasť a podrobnejšie.

Pozývame vás na výstavu rádov a vyznamenaní Honor est praemium virtutis na zbierkových predmetoch na Červenom Kameni. Výstava fotografií približuje návštevníkom vybrané zbierkové predmety zo zbierok SNM Múzea Červený Kameň, ktoré majú vzťah k niektorému z rádov a vyznamenaní, odovzdávaných v minulosti za civilné a vojenské zásluhy.

Výstava je sprístupnená v termíne od 15. apríla do 30. septembra 2014 v priestoroch severnej bašty na nádvorí hradu počas otváracích hodín múzea sídliaceho na hrade. Vstup na výstavu je bezplatný.
Okrem chronicky známych rádov (napr. Rád zlatého rúna) sú súčasťou výstavy aj zobrazenia v strednej Európe menej známych vyznamenaní (napr. ruského Rádu sv. Kataríny), ktoré panovníci udeľovali mužom i ženám. Vzhľadom na špecializáciu múzea fotografie na výstave prezentujú portréty, predmety umeleckého remesla i reprodukcie dobových fotografií, vzniknutých pred rokom 1945.

Kurátori výstavy: PhDr. Daniel Hupko
PhDr. Michal Kovačik
Mgr. Jozef Tihányi

Spolupracuje Bc. Ľuboš Haršány,  Bližšie informácie: www.hradcervenykamen.sk