Učiteľka z New Yorku vyučuje matematiku pomocou lega

0
3853

Matematika je nočnou morou nejedného študenta. Pre deti na základných školách sú čísla niekedy až príliš abstraktné a ťažko pochopiteľné. Mladá americká učiteľka Alycia Zimmerman učí v 3. ročníku na základnej škole v New Yorku. V rámci experimentu na jednu z mnohých hodín matematiky priniesla lego kocky, aby žiakom hravou formou vysvetlila princíp zlomkov.

main_alycia

Alycia Zimmerman 

LEGO vymyslel v roku 1932 chudobný dánsky tesár Ole Kirk Christiansen, ktorý vyrábal drevené hračky. Legendárna kocka, v podobe, akej ju poznáme v súčasnosti, však vznikla oveľa neskôr – až po druhej svetovej vojne, v roku 1949. V medziobdobí Christiansen rozvíjal dolnú štruktúru kocky a jej spájací mechanizmus. Názov LEGO vznikol z dánskeho „Leg Godt“, čo v preklade znamená „Hraj sa dobre“.

Stavebnica LEGO je jedna z najobľúbenejších hračiek na svete. Deti ju milujú, s farebnými kockami sa vydržia hrať celé hodiny. LEGO je vynikajúce na rozvoj priestorového a proporcionálneho videnia. Taktiež rozvíja estetické a kreatívne cítenie, podporuje fantáziu, zmysel pre systém a učí deti trpezlivosti.

Nečudo, že Alycia siahla práve po tejto stavebnici ako pomôcke pri dekomponovaní jednotlivých číslic a základných číselných operácií. Princíp odčítania, sčítania, delenia a násobenia je prostredníctvom LEGO kociek veľmi jasný a jednoducho pochopiteľný. Presvedčte sa samy:

lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-1

lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-2

lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-9

lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-4

Alycia Zimmerman pristupuje k vyučovaciemu procesu rovnako inovatívne aj v ostatných predmetoch – ďalšie nevšedné nápady nájdete na jej blogu. Dúfajme, že pedagógov, ktorí budú takto milovať svoju prácu bude pribúdať.

Horeuvedený postup pomôže aj rodičom, ktorí sa matematiku učia v rámci domácich úloh s deťmi. Je pekné, že pomocou hračky dokážeme vzbudiť v deťoch nadšenie a radosť z predmetu, ktorý väčšina žiakov považuje za ťažký. Matematika je krásna veda, len treba nájsť cesty, ako to deťom ukázať.

 

Photo credit: @ 3dprint.comscholastic.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ