V hmotnej núdzi je 100 000 Slovákov

0
2504

Počet Slovákov v hmotnej núdzi:

Počet Slovákov v hmotnej núdzi je alarmujúci! Napriek tomu, že najnovšie čísla potvrdzujú klesajúci podiel poberateľov sociálnych dávok, ich počet naďalej atakuje hranicu 100 000.

16436960 - begging hands

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pravidelne informuje verejnosť o počte Slovákov v hmotnej núdzi. Posledné zverejnené štatistiky za september prinášajú opäť do očí bijúce čísla. Sociálne dávky totiž poberá skoro 100 000 ľudí, čo je napriek medzimesačnému aj medziročnému poklesu stále prehnane vysoký počet.


Tip redakcie: Na Slovensku je to tak… Zviera ako hnuteľná vec


V hmotnej núdzi sú skoro 4% obyvateľstva

99 959, presne toľko Slovákov bolo podľa ÚPSVaR v septembri odkázaných na vyplácanie sociálnych dávok. Tento údaj je však smerodajný len z polovice, pretože pri tvorbe štatistík sa do úvahy berie aj zohľadnenie ostatných rodinných príslušníkov. Na základe toho sa vypočíta celkový počet poberateľov a ten sa v septembri dostal na úroveň 215 911. Ide o 3,98% podiel všetkých Slovákov, čo dostatočne poukazuje na problém s nezamestnanosťou našich ľudí.

Okresy s najvyšším počtom poberateľov sociálnych dávok

Podobne ako po minulé mesiace, aj v septembri sa na vrchole rebríčka okresov s najväčším počtom poberateľov dávok ocitli gemerské lokality. Smutne slávnu pozíciu lídra si ďalej drží Rimavská Sobota pred svojimi susedmi Revúcou a Rožňavou.

  • okres Rimavská Sobota (13 772 ľudí, najviac na Slovensku)
  • okres Revúca
  • okres Rožňava

bratislavsky hrad

Najmenej ľudí v hmotnej núdzi žije v Bratislave

Na rozdiel od gemerských okresov, na sociálne dávky je odkázaných minimum Slovákov v bratislavských okresoch. Dobre sú na tom aj okresy Senec a Pezinok, ktoré ťažia zo svojej polohy pri hlavnom meste.

  • okresy Bratislava I až V (podiel poberateľov je od 0,22 do 0,43%)
  • okres Senec (podiel poberateľov je 0,32%)

Tip redakcie: Podpora, ktorá umelo znižuje nezamestnanosť


Dobrá správa – poberateľov sociálnych dávok je menej

Pri pohľade na zverejnené čísla nemôžeme poprieť, že výrazný podiel Slovákov čelí problému s vhodnými sociálno-ekonomickými podmienkami. Nižší počet poberateľov je však výbornou správou, veď ešte v auguste bolo v hmotnej núdzi vyše 100 000 ľudí, čo už o mesiac neplatilo a dostali sme sa pod magickú stotisícovú hranicu.

Počet ľudí v hmotnej núdzi (september 2016)Medzimesačné porovnanieMedziročné porovnanie
99 959- 1207- 19 775

Takmer 4% podiel Slovákov odkázaných na sociálne dávky od štátu je v porovnaní s inými európskymi krajinami dosť vysoký. Klesajúci počet poberateľov však môžeme považovať za úspech a zároveň dobrú motiváciu pracovať na zvyšovaní životnej úrovne. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej a či nás ÚPSVaR opäť prekvapí nejakými dobrými správami.

Čítajte tiež:

Google ako hardvérová spoločnosť

Prvých 100 dní nového prezidenta… Clintonová verzus Trump