Ectrodactýlia – deformácia prstov viac známejšia aj vďaka africkým otrokom

0
3474

Nohy africké kmeneV údolí pri Zambezi v africkom štáte Zimbabwe sa nachádza typický príklad dedičnosti genetických deformácií. Medzi niekoľkými členmi kmeňa Vadoma by sme narazili na pomerne rozšírenú mutáciu dolných končatín, kde sú prsty nahradené len dvoma hrubšími. Počiatočný gén sa odhaduje v dvoch rodinách a mnoho predkov do minulosti malo rovnakú vadu. Genetická vada sa udržuje po generácie a tak aj dnes už vzdialení príbuzní majú spoločné znamenie. Pre ich život ide tak trochu o výhodu, keďže podľa dostupných zdrojov im takto usporiadané dva hlavné prsty umožňujú lepšie liezť po stromoch za ovocím. Nevýhodou sú veľké komplikácie pri hľadaní obuvi. Rovnaká deformácia sa pritom objavuje medzi členmi kmeňa žijúcimi v Zimbabwe a Botswane.

Deformácia zvaná ectrodactýlia
Ectrodactýlia je genetická deformácia horných, alebo dolných končatín. Môže ísť o sprievodnú deformáciu k inej deformácií, alebo samostatnú deformáciu, kedy sa človek už rodí s nevyvinutými prstami, ale na končatiny sa nachádzajú len zväčša dva, alebo viac prstov. Na nohách sa môže Ectrodactýlia prejavovať vývinom len palca a jedného z prstov do rovnakej hrúbky. Po prvý krát bola zdokumentovaná J.J. Hartsinckom, Riaditeľom spoločnosti, ktorá využívala v Holandskej Guiane na prácu aj černošských otrokov dovážaných z centrálnej Afriky.

Verejne sa však spoločnosť o tomto ochorení celé roky nedozvedela zo žiadnych zdrojov a len výnimočne. Zdokumentovaných prípadov modernými spôsobmi bolo veľmi málo. Pred pár desaťročiami sa však objavil práve kmeň Vadoma, a po ňom aj vďaka lepšej informovanosti a zdieľaní informácií aj v odbornej sfére, sa postupne objavilo aj niekoľko iných prípadov vo svete aj mimo Afriky a priamo africké gény.

Fotografia: www.abc.es