Za usmrtenie 3 roky, za pretáčanie plynomeru 12 rokov väzenia

0
8071

Nepretáčajte plynomer, môže vás to stáť 12 rokov slobody!

Pretáčanie plynomeru? Jedným je to na smiech, druhí to považujú za ďalší smutný moment pri upravovaní legislatívy. Možnosť stráviť neuveriteľných 12 rokov vo väzení za pretočenie plynomeru je totiž zrelé na úvahu o súdnosti našich zákonodarcov, ktorí to opäť prestrelili.

Nájsť nejakú kurióznu anomáliu v slovenskom trestnom zákonníku nie je nič zložité, nakoľko naša legislatíva je plná nezmyselných klauzúl. Ďalšou je nariadenie o pretočení plynomerov, podľa ktorého sa neoprávnené zásahy spojené s falšovaním údajov o spotrebe začnú trestať poriadne tvrdo. Ak nechcete podstatnú časť života pozerať na slnko spoza mreží, manipulácií s plynomerom sa radšej vyhýbajte.

Pretáčanie plynomeru? Radšej nie.

Pretočenie plynomeru klasifikovali ako trestný čin

Páchatelia odstránia zabezpečovaciu plombu číselníka na meradle a upravujú hodnotu objemu spotrebovaného plynu, čím sa dopúšťajú trestného činu. V zmysle trestného zákona budú od 1. júla čeliť trestnému oznámeniu,“ uviedol po predstavení novely zákona Milan Vanga, hovorca spoločnosti SPP –distribúcia, a.s., na margo neoprávneného pretáčania plynomerov zo strany odberateľov.

Z toho jasne vyplýva, že po novom sa neoprávnená manipulácia s plynomermi považuje za trestný čin, čo potvrdzuje nové ustanovenie podľa §219 trestného zákona. Od júla tak nestačí nahradiť dodávateľovi plynu škodu spôsobenú falšovaním údajov. Z majiteľov neoprávnene zasahujúcich do plynomeru sa stávajú kriminálnici, ktorí si môžu odsedieť za pretáčanie plynomeru dosť vysoký trest.

12-rokov väzenia – smiešne alebo skôr na zaplakanie?

Namietať proti klasifikovaniu pretáčania plynomerov na trestný čin nemôžeme, lebo práve výstraha pred uväznením môže brzdiť pokusy o opakované falšovanie údajov. Milan Vanga k tomu dodáva: „V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do dvanásť rokov.“

Akokoľvek je novela zo strany kompetentných obhajovaná ako snaha zabrániť „krádežiam“ plynu, horná hranica trestu vyčíslená na neuveriteľných 12 rokov je trochu príliš. Stačí si porovnať tento trest so sadzbami za násilnú trestnú činnosť a otázka spravodlivého trestania slovenských páchateľov je opäť na svete. Pri čítaní §219 sa tak musíme schuti zasmiať alebo skôr zaplakať nad tým, ako nepochopiteľne sa u nás nastavuje výška jednotlivých trestov. Pretáčanie plynomeru je vážny priestupok.

Porovnanie niektorých násilných trestov s trestnou sadzbou za pretočenie plynomeru :

Trestný čin Výška trestu
Pretočenie plynomeru 1 až 12 rokov!
Zabitie (§148) Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na 3 až 8 rokov.
Usmrtenie (§149) Kto inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky.
Ublíženie na zdraví (§156) Kto inému úmyselne ublíži na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 2 roky.
Lúpež (§188) Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na 3 až 8 rokov.
Znásilnenie (§199) Kto násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži, potrestá sa odňatím slobody na 5 až 10 rokov.

Zákon má znižovať bezpečnostné riziká

Ustanovenie, na základe ktorého sa pretáčanie plynomeru stáva trestným činom, je vysvetlené ako snaha o lepšiu ochranu bezpečnosti a zdravia obyvateľov. Neoprávnený zásah laikov síce môže spôsobiť únik plynu vedúci k pohrome, no nezmyselná 12-ročná hranica trestu odňatia slobody zaváňa skôr objednávkou zo strany dodávateľov, ktorí chcú trestať falšovanie údajov spôsobujúce nižšie zisky, čo potvrdzujú dosť vysoké čísla evidovaných pokusov o pretáčanie plynomeru z posledných rokov.

Fakty súvisiace s neoprávneným pretáčaním plynomerov :

– odhalené množstvo neoprávnene odobratého plynu dosiahlo v roku 2013 takmer 3 mil. m3

– objem neoprávneného odberu zemného plynu sa v minulom roku vyšplhal už na 6,5 mil. m3

– zamestnanci SPP-distribúcia a.s., zaznamenali vlani 2181 prípadov neoprávnených odberov

– na základe podozrenia z krádeže plynu bolo v roku 2015 podaných 277 trestných oznámení

Bohvie, koľko vína museli autori novely vypiť, keď sa uchýlili k takýmto smiešnym sadzbám ako napríklad v prípade pretočenia plynomeru. Na Slovensku by nás to ale nemalo prekvapiť, nakoľko svedkami podobných kuriozít sme pravidelne. Ostáva len dúfať, že zákonodarcovia nám pôjdu príkladom a v médiách si neprečítame o pretáčaní plynomerov na bratislavskom hrade. Potom by bolo hneď jasné, z akých peňazí sa financujú vratky a neustále zlacňovanie plynu.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ