Brusel upozornil Slovensko na oblasť nezákonnej ťažby a predaja dreva

0
1669

Uvádzanie nelegálne vyťaženého dreva na európsky trh

Brusel 27. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) predstavila dnes pravidelný mesačný súbor rozhodnutí týkajúcich sa prípadov porušenia európskej legislatívy zo strany členských štátov EÚ. Voči postupu Slovenska má Brusel tentoraz výhrady iba v oblasti životného prostredia, a to pri ťažbe a obchodovaní s drevom.

Cieľom právnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych odvetví a oblastí politiky EÚ, je zaistiť riadne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov. Aprílový balík EK obsahuje 11 podaní na Súdny dvor EÚ, štyri formálne výzvy, 45 odôvodnených stanovísk a ukončenie dvoch konaní vrátane jedného voči Slovensku. Komisia okrem toho ukončila konania v 155 prípadoch, v ktorých sa problémy týkajúce sa dotknutých členských štátov vyriešili bez toho, aby exekutíva EÚ musela v týchto konaniach pokračovať.

V oblasti životného prostredia EK v odôvodnenom stanovisku vyzýva Slovensko, aby zvýšilo úsilie o dosiahnutie súladu s právnymi predpismi EÚ na boj proti obchodovaniu s nezákonne vyťaženým drevom.

V nariadení EÚ o dreve z roku 2010 sa zakazuje uvádzanie nelegálne vyťaženého dreva na európsky trh a stanovujú sa povinnosti hospodárskych subjektov, ktoré po prvýkrát uvádzajú drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh EÚ, ako aj povinnosti obchodníkov.

Slovensko malo toto nariadenie zapracovať do vnútroštátnej legislatívy do 3. marca 2013. Slovenské orgány však neposkytli dôkazy, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa sankcií v prípade porušenia tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo jeho účinné uplatňovanie. Komisia ešte v decembri 2016 zaslala formálnu výzvu a ak Slovensko do dvoch mesiacov nebude reagovať, môže byť podaný návrh na Súdny dvor EÚ.

Uzavreté právne postupy sa týkajú Grécka a Slovenska v prípadoch ochrany spotrebiteľov kupujúcich motorové vozidlo v inom členskom štáte Únie. Na základe konania EK slovenské orgány vo februári 2017 upravili svoje právne predpisy, čo viedlo k zníženiu zdanenia ojazdených vozidiel zakúpených v iných členských štátoch.

Čítajte tiež:

Europoslanci za Národný front údajne nelegálne vyplatili asistentom milióny eur

Britská podnikateľka bojujúca proti brexitu začala taktickú predvolebnú kampaň

Thajčan obesil 11-mesačnú dcéru a seba. Vysielal to naživo na Facebooku