Počítač presvedčil komisiu, že je človek. Prekonal tým údajne Turingov test

0
3259

13 ročný chlapec menom Eugene Goostman z ukrajinskej Odesy poslednú sobotu presvedčil 33% komisie z Britskej Kráľovskej spoločnosti na University of Reading, že je človek. Má 13 rokov, takže ešte nemožno hovoriť o vzdelanom človeku, no po anglicky vie určité základy a vie vám odpovedať. Chová morské prasiatko, ktoré sa mu občas vyšpiní na jeho nohavice a tak môže zabudnúť na poslednú položenú otázku. Jeho meno je Bill, podľa zvuku ktorý vydáva, ako saxafón Billa Clintona. Eugene však nie je človek, ale chatovací robot, počítač naprogramovaný tak, aby vás dokázal chvíľu držať v tom, že si píšete naozaj so živým človekom. Autorom systému je Rus Vladimir Veselov a Eugena môžete v angličtine otestovať sami na adrese: http://default-environment-sdqm3mrmp4.elasticbeanstalk.com/. Malo tak dôjsť k prekonaniu slávneho Turingovho testu. Doteraz sa tak ešte nestalo.

Eugene Gotsman

Vyskúšali sme si ho
Eugena som pozdravili, na čo pozdravil aj on mňa. Spýtal som sa ho, či dá peniaze. Odpovedal, že možno neskôr, ale nech mu poviem, čo robím. Napísal som mu, že pracujem na Slovensku na čo som dostal odpoveď, že to bude niekde v Európe, ale nie je dobrý v geografii a tak nevie presne kde to je. Na otázku, či má rád more mi však odpovedal takmer to isté ako na otázku, či mi dá peniaze. No skúste mu len tak z ničoho nič napísať „No.“, alebo ešte známu nadávku na „F“. Spýtal som sa tiež, či vôbec bol v Hongkongu a odpovedal, že dva krát, no vždy len na krátko a neodpustil si krátku poznámku v závere.

Umelá inteligencia je tiež hrozbou
Skúsení internetoví surfisti sa už stretli s rôznymi podobnými službami, ktoré najmä na stránkach pre dospelých, na stránkach online služieb, kasín a iných rôznych neraz pochybných produktov lákajú na komunikáciu. Systémy na druhej strane sa snažia vyzerať ako ľudia a odpovedať na pár predprogramovaných otázok. Výborný by bol systém v knižniciach, kde by mohol človek položiť otázku a počítač by mu mohol priamo odpovedať, alebo ho navigovať k správnej knihe. Hrozbou je však vývoj podobných aplikácií pre internet, možno neskôr predzvesť k samostatne premýšľajúcim aplikáciám. Oklamať ľudí, alebo niekoho iného by nemuselo byť čoskoro tak ťažké. Našťastie si podobné systémy neporadia so skutočnou ľudskou neomylnosťou a preklepmi, ktoré človek dokáže vnímať, no počítač zatiaľ nie. Príslovia, prenesené významy, metafory a inotaje budú stále prednosťou človeka.

Kto bol Alan Turing?

Alan Mathison Turing (1912 – 1954) bol britský matematik, ktorý sa počas II. svetovej vojny ako jednotlivec najviac zaslúžil v boji proti nepriateľovi zásluhami spojenými s výpočtom pravdepodobnosti šifrovacieho zariadenia nacistického Nemecka známeho ako Enigma. Bol pri počiatkoch skutočných digitálnych počítačov. Venoval sa myšlienke spojenia počítačov s prírodou a mimo ich budúcnosť skúmal aj biológiu a procesy v ľudskom mozgu. Vytvoril aj Turingov test pomocou ktorého je možné zistiť, či je v stroji inteligencia. Turingov test je tak medzník medzi dobou pred inteligentnými strojmi a dobou s už inteligentnými strojmi, počítačmi schopnými reagovať tak, že nie je jasné, či ide o človeka, alebo o stroj. Doteraz sa však prekonať tento test nepodarilo nikomu až na posledný prípad.
Výnimočný vedec ukončil svoj život ako muž obvinený z vtedy trestnej homosexuality. Posmrtne ho omilostila kráľovná Alžbeta len nedávno.