Kabala nie sú žiadne náramky, ale je to vážna náboženská veda

0
7120

Svetová mapa, licencovaná fotoKabala je pojem, ktorý mnoho ľudí chápe veľmi zle. Za zlú interpretáciu môžeme viniť aj veľmi povrchný záujem spoločnosti o spoznanie významu tohto slova, pokusy podobať sa na celebrity, ktoré údajne kabale podľahli. Nie sú to žiadne horoskopy a náramky v rôznych eshopoch, ktoré vám vyhľadá ak do hľadáčika vyhľadávačov zadáte kľúčové slovo ,,kabala“. Stretávať sa môžete pokojne aj s jeho variantami v tvaroch Cabala, Cabalah, Cabbala, Cabbalah, Kabala, Kabalah, Qabala, Qabalah, Qabbala a mnoho iných. Stále však ide o to isté.

Kabala je veda
Kabala je veda, veda zaoberajúca sa životom a vždy mala nadväznosť na židovské náboženstvo. Študovali ju dokonca kresťanský učni, ktorí sa kvôli tomu dokonca učili hebrejčine, aby tak mali v rukách originály spisov Starého zákona. Kabala však siaha omnoho ďalej ako akékoľvek náboženské presvedčenie. Vždy priťahovala a stále priťahuje filozofov a iných učencov. Dodnes sú na Kabalu orientované aj niektoré okultné rády.
Slovo Kabala v preklade znamená prijímanie, odovzdanie a prijatie. To čo sa predáva z majstra na učňa je filozofia zaoberajúca sa otázkou Absolútna (Boh, Stvoriteľ, Univerzum, Vesmír) a toho akú úlohu má vo vesmíre samotný človek. Tá najrýdzejšia forma kabaly sa predáva z jedného človeka na druhého. Do výučby boli prijímaní výhradne muži a to vo veku nad štyridsať rokov. Je však známo aj pár výnimiek ako bol Isaac Luria (1534-1572) , ktorý sa dožil 38. rokov . Vďaka nemu vznikla Luriánska kabala, ktorá ovplyvnila viac kabalistov ako hociktorý iný smer kabaly. Z nej vzniklo hnutie chasidizmu, ktoré prispelo ku vzniku štátu Izrael.

Zmena náboženstva naozaj nie je nutná
Aby ste mohli kabalu študovať, nie je potrebné konvertovať na židovskú vieru, a ak ste kresťanom tak ste v podstate aj židom, pretože kresťanstvo prišlo od Židov v mene Ježiša a jeho učeníkov, ktorí taktiež boli Židmi. Nie je však možné sledovať historickú stopu kabaly a ani to ako sa rozširovala spolu s ľudstvom. Kabalisti tvrdia, že Adam ako prvý muž podľa biblie a ako symbol pre ľudstvo v kabale, ju mal predať svojím synom a tak sa cez ďalšie a ďalšie generácie dostala k Abrahámovi a neskôr k Mojžišovi. Mojžiš, jeho brat Áron a ďalší z národa putujúcich do Zasľúbenej zeme však poznali iba podzemný prameň celej kabaly, stačilo to však na to aby sa do Zasľúbenej Zeme dostali. O niekoľko storočí neskôr stála múdrosť kabaly za kráľom Šalamúnom, kráľom Chíramom Tyrským a ich architektom Chíramom Abifom pri zrode chrámu v Jeruzaleme. Korene legendy, na ktorej sa zakladajú rituálne obrady slobodomurárov, vznikli práve tu. Keďže židovské kmene si začali nárokovať na kabalu ako svoje vlastníctvo ,,držitelia kľúčov“ sa utiahli do podzemia. Čas od času sa však do povedomia sveta vynorili skvelí kabalisti. Rabín Šimon bar Jochai v Palestíne v 1. st. n. l., Moses de Leonve 13. st. n. l. v Španielsku, alebo rabín Isaac Ben Solomon Luria (1534 – 1572) zvaný ako ,,Ari Zaal“ čo znamená božský rabín a dodnes je najuznávanejším kabalistom všetkých dôb.

Jadro náboženstva a chápanie textu
Svoje diamantové jadro má každá z vier. Židia majú Kabalu, kresťania Hermetizmus a islamisti Súfizmus. Ak by sme ich mali porovnať, boli by si podobné. Tá najhlbšia myšlienka, či tá najrýdzejšia kvapka kabaly sa nezaoberá hranicami etnickými, či náboženskými. Na to aby niekto mohol študovať kabalu nepotrebuje ovládať hebrejčinu dokonalo, stačí ak bude poznať základy, k tomu je nutné poznať hebrejské písmená, ako sa vyslovujú, akú majú numerickú hodnotu a taktiež je dôležité poznať výrazy t.j. kľúčové slová potrebné pre štúdium najmä kníh Genezis a Exodus, z dôvodu energie konkrétnych slov – po preložení do iného jazyka by stratili slová väčšinu svojej moci. A práve takto to riešili kresťanskí kabalistickí učenci v 16. a 17. storočí, ktorí mali svoje centrum v Prahe. Praha v tej dobe nebola len centrom pre kabalistov, ale taktiež pre každého, kto sa zaoberal ezoterickými vedami.

Do nedávna ešte stále utajovaná, dnes stále viac odhaľovaná
Tak ako v Biblii, tak aj v Kabale platí, že čím absurdnejšia myšlienka, tým hlbší má význam. Potom je už len na učencovi aby ju pochopil; pretvoril z informácie na svoje poznanie. V kabale sa učí o zákonoch, ktoré vládnu aj v tom najvzdialenejšom kúte vesmíru a zároveň ovplyvňujú náš každodenný život. Od zrodu po smrť a od smrti po znovuzrodenie. Kabalisti sa učia žiť v súlade s týmito zákonmi a tak ako z duchovného tak aj z hmotného hľadiska vedia mať z toho prospech nie len ako jednotlivci. V čase keď bola kabala z opatrnosti v ústraní pred zrakom a sluchom ľudstva bolo predávaná z generácie na generáciu a bola zachovaná v celej svojej podobe so všetkými svojimi vedomosťami. Po celé storočia až donedávna boli skoro všetky hlbšie učenia utajené, pretože zasvätenci si uvedomovali, že doba ešte nie je zrelá na prijatie. Otázne je, či sme my práve teraz v dobe prijatia vyššej pravdy, alebo sa k nej ešte len blížime.

Použité zdroje:
Kabala, nadčasová filozofia života od Voyen Koreis,
Grimoár od Raul R.,
internet,
ďalšia literatúra, spracovala Moon Wolf