Dávno zabudnutá Zarathuštrova viera Zoroastroizmus

0
1991

Celé stáročia od dávnych vekov nám prežilo len niekoľko náboženstiev. Kresťanstvo, Islam, Budhizmus a množstvo ďalších menších náboženstiev prečkali veky, ba dokonca sa objavili niektoré z nich aj v novom modernom veku. Akosi sa však vždy zabúda na jednu zvláštnu vieru, ktorá svojho času patrila medzi najväčšie, v niektorých krajinách ju prijali za oficiálne náboženstvo a dnes o nej nepočuť ani slovo. Jej zvláštny názov je na výslovnosť trochu komplikovaný, no podstatou sa príliš nelíši od mnohých súčasných náboženstiev.

Zarathuštra mal víziu
O celom náboženstve vieme len veľmi málo. K čomu sa však odborníci prikláňajú bol Zarathuštrov pôvod. Mal byť Peržanom a vzdelaným kňazom žijúcim zrejme medzi rokmi 630 a 553 p.n.l. Jeho meno znamenalo „bohatý na ťavy“ čo dáva len tušiť, že zrejme šlo o zámožného pána. Asi v tridsiatich rokoch mal mať víziu a začal ju šíriť v oblasti dnešného Iránu. Podarilo sa mu získať stúpencov a jeho viera začala naberať na význame. Významný bol pri uctievaní posvätný oheň a jediným bohom bol Ahura Mazda. Kým všetkému vládol jediný boh, človek si mohol vybrať z dvoch strán. Buď zlo, alebo dobro. Na konci života sa každý jeden musel spovedať zo svojich hriechov a rozhodnutí pred mostom, ktorý viedol na druhý život. Po naberaní na sile u veriacich v Iráne však bol nútený ujsť do oblasti súčasného Afganistanu. Mnoho jeho stúpencov a učňov utieklo spolu s ním.

Zoroastroizmus prežil dodnes
Jeho meno sa v gréčtine vyslovuje Zoroastro. Počas Perzskej vlády Sasanov sa dokonca z tohto zoroastroizmu stalo náboženstvo štátne. Práve toto náboženstvo vládlo ako jediné v širokej Perzii, čo zmenili až Araby. Tí priniesli Islam a zoroastroizmus odvtedy čakali ťažké časy. Na mnohých miestach zoroastroizmus celkom vytlačili, kým napríklad v Iráne môžeme ešte dnes nájsť aspoň tisícku zoroastristov, najviac ich nájdeme v Indii. Práve do Indie sa podarilo uniknúť tisíckam ľudí tohto vyznania, kde prežíva dodnes medzi 100 tisíc obyvateľmi. Pre ich Perzský pôvod sa nazývajú Parsovia.
Z pôvodného zoroastroizmu teda nepoznáme ani podobu Ahury Mazdu, ani priebeh rituálov a uctievania. Vieme však, že svojim významom v dávnej Perzii.