Vyhrajte lístky na Festival stredovekého života na Červenom Kameni

0
1573

festival stredovekého životaUž o niekoľko dní bude hrad Červený Kameň hostiť ďalšie zaujímavé podujatie, kde bude možné cestovať v čase do obdobia stredoveku. V ďalšom ročníku festivalu stredovekého života sa budete môcť stretnúť opäť s rytiermi, obliehaním hradu, dobovými stánkami, workshopmi, ale aj s viacerými podujatiami a vystúpeniami súborov, bojovníkov, dobových zbraní, dobových nástrojov, nahliadnuť do stredovekej kuchyne a ďaleko viac. Pokiaľ aj vy chcete zavítať na toto významné podujatie poučné pre celú rodinu, zúčastnite sa našej súťaže a vyhrajte po dve vstupenky. Žrebujeme až dvoch výhercov.

Čo môžete vyhrať?
Spolu 2 x 2 VIP lístky umožňujúce vstup na oba dni festivalu

Súťažná úloha:
Napíšte nám do 26. júla 2013 do 23:59 hodiny aspoň dva body v programe tohto podujatia, ktoré by ste radi videli a prečo. Program nájdete na stránkach: historickyfestival.sk

Lístky vyžrebovanému výhercovi osobne odovzdáme na podujatí v sobotný deň. Preto je nutné poskytnúť nám okrem adresy najmä aktívny telefonický kontakt.

Podmienky súťaže:
Správne odpovede píšte na emailovú adresu sutaz @ zaujimavosti.net s predmetom CERVENY KAMEN. Bez predmetu nebude správa doručená do súťažnej schránky. Každý súťažiaci sa smie zúčastniť súťaže len raz. Akékoľvek pokusy o obchádzanie pravidiel rušia účasť v súťaži. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmeny pravidiel v súťaži aj počas jej zverejnenia v prípade vážnych, v čase spustenia súťaže neznámych, dôvodov. Poskytnuté údaje nie sú poskytované tretím osobám a sú určené len pre účely súťaže. Po skončení súťaže sú údaje mimo údaje výhercu (tie sa uchovávajú až do odovzdania výhry) zmazané. Výhra nie je vymáhateľná, vymeniteľná za inú a nepodlieha platbe poistného z výhry. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo zamietnuť ocenenie oboma výhrami dvoch výhercov, ktorí javia známky príbuzenstva, obchádzania pravidiel, alebo rovnakého počítača odosielateľa.

Vyhodnotenie 27. júla:
Dnes sme osobne na podujatí odovzdali lístky výhercom pani Boskovičovej a pani Chovancovej. Gratulujeme, a všetkým ďakujeme za účasť.