Súťaž s filmom Cesta nádeje o 3 filmy s Russelom Crowom

0
1570

Pri príležitosti premiéry filmu Cesta nádeje s Russelom Crowom v hlavnej úlohe v spolupráci s BONTONFILM prinášame súťaž o balíček troch filmov. Bedári, Dobrý ročník a Zlomené mesto majú spoločnú hlavnú úlohu, herca Russela Crowea. Vyhrať ho môžete za správne zodpovedanie dvoch súťažných otázok. Stačí si pozorne prečítať článok o filmovej novinke a pozrieť si priloženú videoukážku.

Súťaž Russel Crowe

Otázka A:
Koľko synov hlavného hrdinu bojovalo a zahynulo v Turecku? (nápoveda)

Otázka B:
Napíšte nám názov chrámu, alebo aspoň mesto, ktoré sa nachádza vo filmovej ukážke a dominuje mu obrovský slávny chrám taktiež viditeľný v ukážke.

Súťažný formulár

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Odpoveď na súťažnú otázku - A

  Odpoveď na súťažnú otázku - B

  Vaša presná adresa pre zaslane výhry

  Podmienky súťaže
  Správne odpovede nám posielajte prostredníctvom formulára do 9. marca 2015. Nezabudnite pripojiť poštovú adresu kompletnú so všetkými údajmi potrebnými pre doručenie výhry prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. Prijímame z každého počítača len jedinú správnu odpoveď a účasť v súťaži. Napriek tejto podmienke máme v každej súťaži 20 percent rôznych pokusov, ktoré sú automaticky vyraďované. Ceny nie sú vymáhateľné a organizátor súťaže si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v pravidlách súťaže alebo zamietnuť vydanie výhry, pokiaľ sa súťažiaci zúčastnil viac krát, prípadne vykonal pokusy, ktoré sú v rozpore s pravidlami. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so spracovaním emailovej adresy a prijímaním informácií o ďalších súťažiach a novinkách z magazínu Zaujimavosti.net maximálne 1x týždenne. Organizátor súťaže upozorňuje, že všetky prijaté odpovede sú po vyhodnotení zmazané. Osobné údaje nie sú zálohované, nevytvára sa z nich žiadna databáza a v žiadnom prípade nie sú osobné údaje poskytované tretím stranám. Emailová adresa použitá na poslanie informácie o ďalších súťažiach, prípadne novinkách na Zaujimavosti.net je použitá bez ďalších údajov, čiže bez mena, adresy a telefonického kontaktu. Adresa pre zaslanie výhry musí byť na Slovensku.