Zoznam kódov slovenských bánk? Koncovky slovenských účtov a inštitúcií

0
4926

Istotne aj vy často hľadáte koncovku slovenského bankového účtu. Zozbierali sme preto všetky koncovky, s ktorými by ste sa mohli na Slovensku stretnúť a zhrnúť do jedného zoznamu. V postupnom poradí sa tak môžete zoznámiť so všetkými inštitúciami, ktoré na Slovensku prijímajú platby pod svojou hlavičkou.

Kódy slovenských bánk:
0200 – Všeobecná úverová banka, a.s.
0720 – Národná banka Slovenska
0900 – Slovenská sporiteľňa, a.s.
1100 – Tatra banka, a.s.
1111 – UniCredit Bank Slovakia, a.s.
3000 – Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
3100 – Sberbank Slovensko, a. s.
4900 – ISTROBANKA, a.s.
5200 – OTP Banka Slovensko, a.s.
5600 – Prima banka Slovensko, a. s.
5900 – Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
6500 – Poštová banka, a.s.
7300 – ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
7500 – ČSOB, a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
7930 – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
8020 – CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky
8050 – COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pob. zahr. banky, Bratislava
8100 – KOMERČNÍ BANKA Bratislava, a.s.
8120 – Privatbanka, a.s.
8130 – Citibank (Slovakia), a.s.
8170 – ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
8160 – EXIMBANKA SR, a.s.
8180 – Štátna pokladnica (SR)
8191 – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s
8210 – Privatbanka, a.s.
8300 – HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
8400 – Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky
8320 – J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
8330 – Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby
8340 – UNIBON – sporitelní a uverní družstvo, organizačná zložka zahr. osoby
8350 – The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky
8360 – BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky
8370 – Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
8380 – AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky
8400 – Banco Mais, S.A., pobočka zahraničnej banky
8410 – ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
8420 – BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky
8430 – KDB Bank (Magyarország) Zrt., pobočka zahraničnej banky
9950 – First Data Slovakia, a.s.
9951 – Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.