Pripyat, mesto duchov: Černobyľ ako neobyčajný cestovateľský cieľ

0
8024

Výbuch černobyľskej elektrárne v apríli roku 1986 na severe Ukrajiny pri bieloruských hraniciach znamená veľkú udalosť a tragédiu. Evakuovať museli viac ako 49 000 ľudí, ktorým sa odrazu zmenil život. Všetci museli zanechať svoj majetok a osobné veci na mieste a odvážaní boli do rôznych provizórnych miest, do širokého okolia. Mesto do dvoch dní zostalo mestom duchov, v ktorom sa odvtedy pohybovali len hliadky stráží a polície. Je tomu tak až na pár výnimiek dodnes. Niektorí ľudia sa vrátili do odľahlejších miest v zakázanej zóne, no samotný Pripyat, ktorý v minulosti poskytoval ubytovanie práve zamestnancom elektrárne a priľahlý Chernobyl, sú pod prísnou kontrolou ešte na dlho. Pokiaľ túžite po neobyčajnom zážitku, zaujímavosťou je, že niekoľko podnikavcov sa našlo, čo ponúkajú zájazdy na miesto havárie a záujem je veľký z takmer celého sveta. Cena takéhoto zájazdu, ktorý začína v hlavnom meste Kyjev a je spojený s anglickým výkladom, sa pohybuje od 100 EUR do 160 EUR. Cestovateľský cieľ poznačený tragédiou býva dokonca aj originálnym darčekom pre partnera, ako sa nám podarilo zistiť. Nech už však do Pripyat cestujete cez kohokoľvek, platí niekoľko prísnych pravidiel.

Pripyat dnes

Žiaden vývoz a prísne kontroly
Pred vstupom aj po vstupe sa každý návštevník podrobuje prísnej kontrole a meraniu radiácie. Je prísne zakázané prichádzať na miesto so zvieratami a siahať na predmety v meste. Prísne zakázané je brať, premiestňovať, alebo narábať s predmetmi v meste a jeho okolí, či z blízkosti elektrárne. Dokonca je kontrolovaná aj miera znečistenia obuvi a odevu blatom, či iným materiálom. Každý návštevník musí počítať s tým, že všetky predmety osobného charakteru aj neosobného musia zostať naďalej na svojom mieste. Nič nie je možné vziať, maximálne je dovolené fotografovať.

Pripyat dnes

Zdravie a následky
V súčasnosti nie je miera radiácie a sila izotopov na toľko vážna, aby uškodila pri krátkom pobyte. Odporúča sa, aby nebol pobyt priamo v rizikových miestach dlhší ako pár hodín. Pri návštevách Pripyat sú neustále prítomné kontroly radiácie. Návštevníci si môžu požičať merač radiácie / geigerovej stupnice (dozimeter) prípadne si ho rovno aj kúpiť. Odporúčame po návšteve, kedy máte možnosť vymerať presnosť a kalibráciu s inými a otestovať ho tak priamo na mieste.

Poznávacie výlety na miesta katastrofy
Prehliadky sú často spojené s návštevou múzea Chernobyľu v Kyjeve, ktoré je jednou z atrakcií mesta a povinnou zastávkou nadšencov pre vedu a techniku. Pri ceste na sever sa zastavuje v dedinke Leliyov. Okruhy obsahujú náhľad ku sargofágu reaktoru č. 4, ktorého havária poznačila celý región. Zároveň je súčasťou prehliadok náhľad mesta Pripyat a niektoré okruhy ponúkajú aj tajné ruské zariadenie, ktoré v minulosti slúžilo ako radarová stanica ukrytá v hustých lesoch nesúca označenie ako Chernobyl-2. Za tajnú ju považovali, pretože sa nikdy neobjavila na žiadnych mapách, jej zobrazenie bolo zakázané. Objavovať sa začala až neskôr po havárií, kedy bola aj táto stanica opustená. Ďalšou z priľahlých obcí, v ktorých sa môžete zastaviť, je dedinka Opachychi, do ktorej sa vrátili jej evakuovaní obyvatelia. Ide prevažne o starších ľudí, ktorí v nej dožívajú. Pre turistov slúžia na transfer malé dodávky, alebo mikrobusy. Rovnako tak aj cena závisí od počtu záujemcov, no možné a samozrejme drahšie, sú návštevy privátne.

Upozornenie: Pri výlete je nutné sa pri vstupe do uzavretej oblasti preukázať pasom a vyžadované je rezervovanie si termínu a vybavenie povolenia vopred. Internetoví predajcovia a poskytovatelia zájazdov do Chernobylu vám radi vyhovejú a všetko potrebné vybavia.

Oficiálne okruhy a poznávacie výlety po Chernobyle: https://chernobyl-tour.com/
Ďalšia agentúra ponúkajúca výlety po Pripyat a Chernobylu: http://www.ukrainianweb.com/

Pripyat dnes

Pripyat dnes

Pripyat dnes

Pozrite si aj ďalšie fotografie
Tom Bossi: http://chernobyl1986.tombossi.com a TheCheapRoute.com