„Pošli DOBRO ďalej“

0
1432

Keď sa Peťkova mamička postavila s mikrofónom pred deti, trošku sa jej triasol hlas. Vo vnútri hľadala slová dostatočne vystihujúce obrovskú vďačnosť. Ani ich nebolo treba vysloviť. Prečítať si ich na dojatej tvári vedeli i deti, ktoré sa ešte čítať nenaučili. Jej Peťko mohol rehabilitovať i vďaka malým deťom… 

Dardovský portál dakujeme.sk pripája k celosvetovej iniciatíve „Pošli to ďalej/Pay it forward“ (podľa rovnomenného filmu) školské tímy z celého Slovenska.

Symbolom tejto iniciatívy je srdce na dlani. Ambasádor dakujeme.sk – emeritný arcibiskup Róbert Bezák to vysvetlil: „Srdce je znakom našej lásky, aby sme aj my všetci mali vo svojich dlaniach srdcia, ktoré chceme ponúknuť všetkým, ktorí potrebujú našu lásku a blízkosť.“

Vo filme spustil vlnu dobra školák. Objavil úplne jednoduchý princíp. Rob dobro tým, ktorí potrebujú pomoc. Zažijú, aké to je prijať pomoc od niekoho, od koho to možno nečakali. Zanechá to v nich stopu. Inšpiruje ich to ku konaniu dobra , nasmeruje život pozitívnym smerom. A prirodzene pošlú dobro zase ďalej…

Projekt „Pošli dobro ďalej“ sa vyvinul aj z niekoľkoročnej spolupráce s niektorými školami v Bratislave. Deti každoročne pomáhajú iným deťom. Projekt prakticky funguje nasledovne: deti sa v rámci triedy, stupňa alebo celej školy rozhodnú pomáhať. S pani učiteľkou sa tímovo dohodnú na tom, komu pomôžu a akou formou. Možno majú vo svojom okolí dieťatko alebo aj dospelého či rodinku v ťažkej životnej situácii (do rodiny sa narodí postihnuté dieťatko alebo vážne ochorie člen rodiny alebo sa prechodne ocitnú v núdzi atď.). Napíšu príbeh, ktorý bude zverejnený na portáli dakujeme.sk.

Deti sa stávajú citlivejšími a všímavejšími k potrebám iných, naučia sa spájať pre dobrú vec. Myslieť a konať tímovo a zapojiť kreativitu. A tým, že príbeh zverejnia, k pomoci automaticky zapoja aj iných. „Spoločnými silami“ dokážu zmierniť ťažkú situáciu rodiny.

Alebo si vyberú príbeh na dakujeme.sk, ktorý napísal niekto iný. Spolu „iba“ vymyslia spôsob, ako pomôcť. Môžu v rámci tvorivých dielničiek niečo vyrobiť, zorganizovať trh/obchodík/burzu a výťažok poslať príbehu. Alebo môžu využiť iné podujatie a porozprávať počas neho príbeh, urobiť zbierku, zbierať vrchnáčiky od plastových fliaš. Deti sa naučia niečoho vzdať v prospech iných. Môžu dieťatku niečo nakresliť. Alebo uverejniť výzvu na svojej web stránke a zapojiť do pomoci aj rodičov. 

Napíšu svoj príbeh pomoci, ktorý bude zverejnený s cieľom inšpirovať iné deti i dospelákov :-).

Srdce na dlani spojí čo najviac detí po celom Slovensku a spustí vlnu konania dobrých skutkov.  Do konca roka sa budú môcť školské tímy po celom Slovensku pridávať k pomoci iným. Partnermi projektu sú: Nadácia VÚB, Mission Life, Nadácia Markíza a Wüstenrot. Školské tímy sa môžu prihlásiť na vlasta@dakujeme.sk. Informácie o projekte nájdu na stránke dakujeme.sk

Na konci každý tím dostane ocenenie a deti z celej školy budú môcť zažiť stretnutie s rodinkou, ktorej pomohli.

Keď sa Peťkova mamička postavila s mikrofónom pred deti z prvého stupňa, trošku sa jej triasol hlas. Vo vnútri hľadala slová dostatočne vystihujúce obrovskú vďačnosť. Ani nebolo treba ich vysloviť. Prečítať si ich na dojatej tvári vedeli i deti, ktoré sa ešte čítať nenaučili. 4-ročný Peťko trpiaci vážnymi diagnózami od narodenia, mohol rehabilitovať i vďaka malým deťom…

Takýchto stretnutí bude pribúdať, keď deti budú posielať DOBRO ďalej. Čím viac  semienok dobra v novej generácii zasadíme, tým lepšia bude spoločnosť a tým krajšie miesto na život vytvoríme. 

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ