Ako skontrolovať a nájsť duplicitný, čiže skopírovaný text

0
9600

V čase písania školských prác je častou témou originalita textov či už semináriek, bakalárok, doktorantských prác, alebo čohokoľvek, čo súvisí s preukázaním vašich znalostí, schopností práce so slovom a nejakého toho prieskumu, či výskumu.

Dievča premýšľa čo ako prečo

Školské časy niekoho sprevádzajú dlhé roky, niekoho len krátko, no za život potrebujeme niekoľko krát odovzdať prácu so svojim podpisom. Je naozaj zvláštne, že aj dnes sa dokážu špekulanti podpísať pod písomné práce, ktoré dokonca ani neprečítali. Najzarážajúce sú tie písané v ženskom rode cielené na UKF, no odovzdávateľ je Fero Mráz z STÚ (azda v skutočnosti Fero Mráz na STÚ neexistuje). Odovzdávať originálne práce sa neoplatí len v rámci dneška, ale aj do budúcna. Ako sme sa mali možnosť presvedčiť, nemálo ľudí dobehla odfláknutá minulosť a systémy kontrol sa pomaly vylepšujú an na slovenských školách.

Kontrola duplicity písomných prác
Na to, aby bolo vôbec možné skontrolovať obsah vašej práce s inými textami, knihami a prácami študentov, je nevyhnutné mať vašu prácu s čím porovnávať. Je preto nevyhnutná obrovská databáza textov, kde nehrá rolu formátovanie, ba dokonca by nemala pri ich algoritmoch hrať úlohu ani taká vlastnosť, ako je oddelenie slov, počet medzier, odrážky a rôzne maskujúce znamienka. Skrátka zhodu v celých skladbách nájde. Mnoho prác obsahuje citácie, ku ktorým sa v práci aj pisateľ priznáva a ako citácie ich označuje. Kontrolný systém tu narazí na zhodu a oblasť vyznačí. To v prípade, ak duplicitu kontroluje vyučujúci zo svojho pohľadu. To najdôležitejšie, čo ľudia v spojitosti s týmto systémom hľadajú, je možnosť skontrolovania práce ešte pred vydaním a bez toho, aby o vložení nedokonalej práce, alebo povedané na rovinu – „skopnutej“ práce – existoval záznam. Tento systém pre domáce použitie dostupný nie je. Najmä pre rozsiahlosť databáz, kvantum dát a textu, ktorý slúži na porovnanie. V centrálnom slovenskom systéme sa nachádza každá písomná práca odovzdaná od určitého obdobia. Veď preto sa odovzdávajú v dátovej podobe.
Online systémy na duplicitu textov
Pre prácu s online systémami platí, že mnohé časom zmenia svoje funkcie, bezplatné sú na krátky čas, alebo len zbierajú pspešnú návštevnosť, než spustia platenú službu. Často ho však zastúpi aj obyčajný Google. Avšak kým do Google musíte vložiť najlepšie jednu, alebo dve vety, tieto systémy umožňujú pracovať s väčším textom. Neplaťte im však, ak neusíte. Keď jeden pýta, skúste alternatívu.

Duplicita vlastných článkov na webe
Ak potrebujete skontrolovať, kde sa objavuje váš článok, alebo ste si skopírovali text a netušíte, kde je zdroj, skúste priamo Google vyhľadávanie a daný text zadať do úvodzoviek. Napríklad použite jednu kratšiu vetu so skladbou, ktorá by mohla byť jedinečná a skúste vyhľadávanie. Nájde vám zdroj, prípadne môžete skúsiť aj nasledovné aplikácie, ktoré „vypľujú“ najčastejšie to isté:
http://plagiarisma.net
http://www.plagium.com
http://www.plagspotter.com

Duplicita textu v tom samom texte
Veľmi výkonnou aplikáciou, ktorá vám skontroluje text a zobrazí upozornenia, ak sa v ňom opakujú slovné spojenia a vety, môže byť napríklad PaperRatter. Pracuje však len s anglickými textami, kde mimo toho skontroluje aj gramatiku, ba dokonca údajne vie pomáhať študentom viacerého zamerania k doladeniu ich prác. Aspoň takto PaperRatter charakterizujú, ako neoceniteľného pomocníka.
http://www.paperrater.com

Duplicita a jej kontrola porovnaním v dvoch textoch
Azda najlepší a online dostupný nástroj na skontrolovanie duplicity obsahu medzi jedným a druhým textom je aplikácia dostupná na stránkach nižšie. Pomocou nej porovnáte dva holé texty, v ktorých sa môžu objaviť zhody. Tie sú vyznačené a máte tak jasno, o aký druh textu ide. Názvy inštitúcií, či mená ľudí si žiadajú aspoň tri slová, aby bola zhoda.
http://www.copyscape.com

Prípadne si stiahnite bezplatnú aplikáciu PSPAD, ktorá vám pomôže pri veľmi pestrej škále práce so súbormi, textami a programovaním. Má však aj jednoduchú funkciu na porovnanie textov. Prejdite v ňom do NÁSTROJE – POROVNANIE OBSAHU SÚBORU a načítajte doň druhý súbor TXT mimo ten, ktorý máte otvorený. Ak nemáte porovnávané texty v TXT formáte, tak si tieto TXT jednoducho spravte. Formátovanie hrubého písma, odrážok, nadpisov a veľkostí je pri porovnaní duplicitu obsahu nepodstatné.