Veľkolepá baroková knižnica v Prahe je ohromujúcim kráľovstvom kníh

0
9651
autor: Sean Yan
autor: Sean Yan

Pražská knižnica v Klementíne bola otvorená v roku 1722 a rýchlo sa stala jednou z najkrajších knižníc sveta. Je domovom pre 20 000 kníh a zároveň výnimočnou prehliadkou očarujúcej barokovej architektúry. Pri prechádzke medzi starožitnými policami kníh sa môžete na chvíľu zastaviť a obdivovať renesančné stropné maľby Jana Hiebela. Jeho fresky symbolicky zobrazujú dôležitosť vzdelania. Uchvátia vás aj portréty jezuitských kňazov.

autor: Klementinum
autor: Klementinum

Klementínum bolo niekedy domovom jezuitskej univerzity a v jeho knižnej zbierke sa ešte dodnes nachádza pár vzácnych učebníc tejto školy. Cisár Jozef II. zariadil, aby knihy zo zrušených kláštorných knižníc boli prevezené do Klementína. To vysvetľuje, prečo jeho portrét dnes visí v hlavnej hale knižnice. Niekoľko z týchto kníh teraz Google skenuje, aby ich ponúklo verejnosti v internetovej službe Google Books.

autor: ccmailb
autor: ccmailb

V roku 1777 Mária Terézia prehlásila Klementínum za verejnú univerzitnú knižnicu. Tým umožnila pražskej spoločnosti kochať sa jej klenotmi na vlastné oči, žasnúť nad jej umením a obdivovať zložitú krásu astronomických hodín Jana Kleina.

autor: Olivier Martel Savoie
autor: Olivier Martel Savoie

ZDROJ: mymodernmet.com