V Banskej Štiavnici sa začiatkom júla koná Festival Bachovej hudby

0
1990

Bach tribute festivalBanská Štiavnica je jedným z najznámejších historických miest na Slovensku. Okrem viacerých podujatí spätých s históriou mesta sa však v meste konajú aj zaujímavé podujatia týkajúce sa histórie hudby svetoznámeho umelca Sebastiana Bacha a to v podaní študentov a umelcov. Viac podujatie začínajúce 3. júla 2013 o 19:00 predstaví tlačová správa.

Po úspešnom predchádzajúcom sa uskutoční II.ročník Festivalu Bachovej hudby – Bach Tribute 2013 v kostole Sv. Kataríny v Banskej Štiavnici, ktorý potrvá až do 7. júla 2013. Medzi účinkujúcimi umelcami a študentmi vystúpia študenti a umelci Marek Štrbák – organ (pedagóg, Univerzita Konštantína Filozofa a Súkromné konzervatórium v Nitre), Monika Šujanová – čembalo (pedagóg Konzervatóriu v Brne), Michaela Koudelkoá – zobc.flauta (študent Akademii Muzyczna w Krakowie), Filip Holacký – viola (konzervatórium, Brno), Zuzana Vontorčíková (študent VŠMU, Bratislava) a Peter Nágel – klavír (Štátna filharmónia Košice), Mgr.art. Monika Šimúnová – organ (ZUŠ v Bratislave), Flauta – Eva Belicová, Klavír – Peter Javorka, Husle I – Andrej Turčín, Husle II – Ján Kružliak, Viola – Peter Dvorský, Violončelo – Branislav Bielik, Kontrabas – Juraj Marják Dirigent – Matej Sloboda (študenti VŠMU, Bratislava), Milan Paľa – husle a Adam Stráňavský – klavír (študent Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici), Slavomír Michna – gitarová lutna(predseda OZ Ars è vitae), Mikuláš Tuhý – violončelo, Adrián Bíro – akordeón, clarinet, Frederik Pacala – kontrabas.

Myšlienka nového festivalu sa zrodila v lete v roku 2010. Študenti hudby a nadšenci umenia Matúš Sliacky a Slavomír Michna sa v snahe združiť aktívnych mladých ľudí a organizovať zaujímavé hudobné projekty dohodli na založení občianskeho združenia Ars é vitae. Inšpiráciou pre rozvírenie diania na poli hudobného umenia na Slovensku im bola kniha Christopha Wolffa: Johann Sebastian Bach a život vtedajších umeleckých kruhov okolo tohto hudobného génia. Festival Bachovej hudby – BachTribute, organizujú mladí študenti OZ Ars è vitae (Slavomír Michna, Matúš Sliacky, Martina Pauková).

Po vzore lipského festivalu BachFest, ktorý patrí k najvýznamnejším v Nemecku aj vo svete, chcú organizátori prezentovať prácu mladých talentovaných hudobníkov. Koncerty sú venované prevažne obdobiu baroka a klasicizmu, organové koncerty zasa romantizmu. OZ Ars é vitae funguje od roku 2011 a aktívne sa podieľa na kultúrnych podujatiach spojených práve s mladými ľuďmi. Prvýkrát sa Festival Bachovej hudby – BachTribute konal minulú rok počas šiestich dní.

FBH – BachTribute ponúka široký výber z Bachovej hudby na kvalitnej úrovni v podaní našich interpretov, ktorí sú zanietenými hráčmi a vo svojich repertoároch majú zvolené práve Bachove skladby. Hlavnou úlohou FBH je priniesť do Banskej Štiavnice zahraničných interpretov a oživiť krásnu komornú hudbu.

OZ Ars è vitae
Občianske združenie Ars é vitae bolo založené vo februári 2011. Zaoberá sa organizovaním kultúrnych (nielen hudobných) podujatí, koncertov, workshopov, odborných prednášok a seminárov. Pracuje v ňom tím študentov konzervatórií a iných škôl, učiteľov a profesorov vysokých škôl zameraných na umenie a iných aktívnych ľudí. Kontakt: Martina Pauková, zast. riaditeľka FBH – BachTribute, paukovam@gmail.com, +421 917 148 015

Program Festivalu Bachovej hudby 2013
Streda 3.7.2013

  • 19.00 hod., Kostol sv. Kataríny

Slávnostný otvárací koncert
Interpretuje: Ensemble Spectrum
Účinkujú: Eva Belicová (flauta), Peter Javorka (klavír), Andrej Turčín (husle I), Ján Kružliak (husle II), Peter Dvorský (viola) , Branislav Bielik (violončelo), Juraj Marják (kontrabas), Dirigent – Matej Sloboda (študenti VŠMU)

  • 20.30 hod, Kostol sv. Kataríny

Klavírny koncert
Účinkujú: Zuzana Vontorčíková (študentka VŠMU, Bratislava) a Peter Nágel (Štátna filharmónia Košice)

Štvrtok 4.7. 2013

  • 17.00 hod., Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Účinkujú: Mgr.art. Monika Šimúnová (organ),
Milan Paľa (husle) a Adam Stráňavský (klavír)
Piatok 5.7.2013

  • 17,00 hod. Kalvária Banská Štiavnica

Antico Moderno
Účinkujú: František Kubiš – akordeón, Andrej Turčin – husle ( študenti VŠMU v Bratislave)

  • 20,00 hod., Kostol sv. Kataríny

Altra Musica Ensemble
Účinkujú: Slavomír Michna – gitarová lutna, Mikuláš Tuhý – violončelo, Adrián Bíro – akordeón, clarinet, Frederik Pacala – kontrabas

Sobota 6.7. 2013

  • 19,00 hod. Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie

Hlavný koncert BachTribute, Pocta Johannovi Sebastianovi Bachovi
Účinkujú: Marek Štrbák – organ (pedagóg, Univerzita Konštantína Filozofa a Súkromné konzervatórium v Nitre),
HolackýTrio
Interpretujú: Monika Šujanová – čembalo (pedagóg Konzervatóriu v Brne), Michaela Koudelkoá – zobc.flauta (študent Akademii Muzyczna w Krakowie), Filip Holacký – viola (konzervatórium, Brno) Nedeľa 7.7.2013 10,30 hod. Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie Sprievod počas sv. omše: Katedrálny miešaný spevácky zbor Xaverius – dirigent: František Herman

Prehľadné webové stránky nájdete na adrese: http://www.bachtribute.com/