Cestovná kancelária Medina Tours skrachovala, aj pre situáciu v Egypte

0
1564

Medina toursNepokoje v Egypte a úpadok záujmu turistov o cestovanie do tejto krajiny mohlo za úpadok nedávno skrachovanej Best Choice. Dnes si vyžiadali na Slovensku ešte väčšiu obeť. Skrachovala cestovná kancelária Medina tours, ktorá na Slovensku patrila medzi väčšie a známejšie cestovné kancelárie. Pre pád zahraničnej materskej spoločnosti a práve pre problémy v Egypte, ktorý tvoril základný kameň ponuky cestovnej kancelárie, bola nútená vyhlásiť úpadok. V skutočnosti ale neskrachovala najskôr slovenská, ale len zahraničná spoločnosť, ktorej úpadok následne stiahol aj úspešne fungujúcu Medinu na Slovensku. Všetkých 850 dovolenkárov, ktorí zostali v zahraničí bude pokračovať vo svojom pobyte, ktorý je zaplatený a taktiež sa vrátia svojimi pôvodnými letmi. Dovolenkárom, ktorí si zaplatili svoj pobyt, ale ešte neodcestovali, CK vráti peniaze.

Oficiálne znenie oznamu na stránkach CK: 

Vážení klienti, vážení ochodní partneri,
s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že v súvislosti s neočakávaným úpadkom materskej spoločnosti v zahraničí, ako aj zložitej situácie v Egypte, ktorý bol našou nosnou destináciou od vzniku našej spoločnosti , sme nútení ku dňu 17.8.2013 ku 21:00 hod. vyhlásiť platobnú neschopnosť a zároveň v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. ukončiť činnosť.

Ukončenie činnosti a uspokojenie oprávnených nárokov sa uskutoční v úzkej súčinnosti s Európskou cestovnou poisťovňou, ktorá na seba v zmysle zákona 281/2001 Z.z. a platnej zmluvy na poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, týmto okamihom preberá všetky oprávnené nároky klientov a partnerov CK Medina Tours s.r.o.
Zároveň informujeme spoločne s partnermi, ktorí zabezpečujú leteckú prepravu a pobyt v zahraničí, že:

  • a.) Klienti, ktorí sú momentálne v zahraničí, riadne bez akejkoľvek zmeny dočerpajú všetky nimi zaplatené služby vrátane dopravy do vlasti v plánovanom termíne,
  • b.) Klienti, ktorí do okamihu vyhlásenia platobnej neschopnosti ešte nevycestovali, si uplatnia svoje oprávnené nároky v Európskej cestovnej poisťovni. V zmysle dohody budú všetci klienti kontaktovaní priamo poisťovňou v priebehu najbližších dní.

Za vzniknutú situáciu sa všetkým ospravedlňujeme

S úctou

Cestovná kancelária Medina Tours s.r.o.

Prekvapenie
V tomto prípade nás úpadok tejto CK šokoval, pretože jej hospodárenie sa javilo v poriadku, rovnako ako stabilita, imidž a ponuka. Práve neočakávateľná situácia v Egypte, ktorá demotivovala výrazne cestujúcich, ale spôsobila aj nutnosť rušenia mnohých letov, si tak vyberá dane aj na Slovensku. Skúsení ľudia v oblasti cestovného ruchu tak prichádzajú o prácu v strede sezóny. Očakávame momentálne pád aspoň ešte aspoň jednej CK. Leto totiž ešte stále neskončilo.