V Turecku nájdete rodiny, ktoré sa volajú podľa čísla domu

0
3060

Začiatkom minulého storočia, keď sa v Turecku zavádzali priezviská a úradníci chodili po domoch vydávajúc doklady o novom mene danej rodiny, sa tvorili zaujímavé príbehy toho, aké priezviská si vôbec rodiny dávali. Mnohé z tureckých priezvísk, s ktorými sa môžeme stretnúť napríklad aj v seriáloch, znamenajú ešte niečo iné v samotnej turečtine. Rôzne prídavné mená, podstatné mená, či prívlastky. Na počudovanie však nemožno hovoriť len o dobrých vlastnostiach. Mnoho rodín si dávalo aj skromné mená, aby priniesli šťastie a neboli zbytočne honosné. Využívali sa náboženské motívy, skladby dvoch, či troch slov, rôznych významov a umelecky nadanejší Turci si dali mená z básní, veršov, či piesní.

Podľa jedla, miesta, alebo čísla domu
Existuje aj mnoho priezvisk, ktoré sa odvíjajú od obľúbenej plodiny, jedla, alebo nápoja. Rovnako tak aj podľa miesta, alebo lokality, odkiaľ rodina pochádza. Podobne sa tvorili priezviská aj na Slovensku od čias, Márie Terézie. Avšak azda len v Turecku nájdete až takú skromnosť a možno neuvedomovanie si dôležitosť priezviska do budúcnosti, ktorú možno nájsť v priezviskách vyjadrujúcich číslo domu, či popisu bydliska. Volať sa „Jozef Tridsiaty ôsmy dom“ by vyznelo zábavne. V určitom pozmenenom tvare takéto priezviská naozaj existujú. Skôr ako ľudia samotní, ich prideľovali úradníci, keď obyvatelia nevedeli, aké meno si dať po predkoch, alebo po niečom, čo vyznávajú, ctia si ho, alebo milujú. Keď si niekto nevedel vybrať, prijal priezvisko bez veľkého premýšľania.

Pravdou je, že význam priezviska v niektorých kultúrach nemal v minulosti veľký význam. Napríklad v arabských kultúrach je podstatnejšia rodová príslušnosť. Rod, z ktorého každý pochádza, je u nich dôležitý. Prorok Mohamed napríklad pochádzal z rodu Kurajšovcov a tento rod rovnako, ako mnoho iných, je sledovaný a zaznamenávaný. Každý kmeň či rodina vie, ku ktorému rodu patrí