O zavedení parkovacej politiky budú poslanci rokovať v decembri

0
1791

Parkovacia politika v Bratislave

Bratislava 16. novembra (TASR) – O zavedení parkovacej politiky v Bratislave, ktorá má v parkovaní zvýhodniť Bratislavčanov a znížiť počet áut v meste, sa na dnešnom mestskom zastupiteľstve rozhodovať nebude. Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal totiž stiahol návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k parkovaniu z programu rokovania a oznámil, že bude presunutý na decembrové zastupiteľstvo.

Primátor zdôvodnil stiahnutie materiálu potrebou dokončiť spracovanie pripomienok a dorokovať návrh dodatku štatútu hlavného mesta, podľa ktorého by mestské časti, ktoré sa zapoja do parkovacej politiky, mali dostať 75 percent príjmu z parkovania a mestu by patrilo zvyšných 25 percent. Návrh sa zaoberá aj komunikáciami, ktoré mesto pre účely parkovania poskytne mestským častiam.

Mestský poslanec a šéf dopravnej komisie Jozef Uhler už v pondelok (14.11.) informoval, že mestu k návrhu VZN prišlo takmer 100 pripomienok, ktoré treba teraz zapracovať. „Predpokladám, že do konca budúceho týždňa budú všetky pripomienky spracované. Chceme ich riešiť vecne a do hĺbky, aby sme každému občanovi, ktorý dal rozumnú pripomienku, vyhoveli,“ skonštatoval Uhler. Mestská dopravná komisia podľa jeho slov tento bod v pondelok neuzavrela, pretože všetky pripomienky prerokovať nestihla.

Parkovací systém, ktorý mesto navrhuje, je podľa Nesrovnala slobodný a mestské časti si budú môcť určiť, kedy a či sa doň zapoja. Taktiež si budú môcť stanoviť cenu rezidentskej i abonentskej karty a jednotlivé zóny státia. „Centrálna bude len strecha systému, ktorú bude spravovať mesto. Rovnako mesto zadefinuje minimálne aj maximálne poplatky a ceny za parkovanie a bude garantovať otvorenosť systému tak, aby si každá mestská časť mohla parkovanie spravovať sama, alebo nájsť si partnera, ktorý sa do mestského systému bez problémov pripojí,“ vysvetlil primátor.

Za rezidentskú parkovaciu kartu pre prvé vozidlo navrhuje mesto sumu v rozmedzí 20 až 100 eur na jeden rok. V prípade dočasného parkovania nerezidentov v jednotlivých zónach navrhuje samospráva spoplatnenie v rozhraní 0,20 až päť eur na hodinu. Abonenti si zasa budú môcť zakúpiť parkovaciu kartu, ktorá by mala stáť minimálne päťnásobok a maximálne 50-násobok sumy rezidentskej parkovacej karty. Bratislavčania, ktorí budú jazdiť do iných mestských častí, než majú trvalý pobyt, majú mať 50-percentnú zľavu v týchto častiach a nebudú považovaní za nerezidentov. Finálnu výšku poplatkov si ustanovia jednotlivé mestské časti.

Myslíte si, že bude mať parkovacia politika v Bratislave úspech?