Kamerový systém na pracovisku: Čo sa smie a čo nie?

5
22398

Niektorí z nás už riešili tento problém. Chcú vám nainštalovať na pracovisku kamery? U mňa to bol dôvod na opustenie takéhoto pracovného miesta. Pracovné podmienky sú v tom momente ťažšie a súkromie odpadá. Najmä priateľský kolektív ľudí je v tom momente k sebe celkom iný, uzemnený a vo chvíle voľna mnohí ihneď vyhľadávajú miesto, kde sa môžu konečne poškriabať na zadku, povŕtať v nose, alebo kolegovia vybozkávať. Názory na kamery na pracovisku sú rôzne. Pýtali sme sa na niektoré informácie aj človeka, ktorý sa živí inštaláciou kamerového systému, či nám vie podať nejaké informácie, ktoré sa týkajú inštalácie kamerového systému. Čo všetko sme zistili?

Na internete sa píše:
Podľa úst.§12 OZ (občianskeho zákonníka) sa môžu písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné ak sa predmetné záznamy použijú na úradné účely na základe zákona alebo na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani takéto použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami FO.

Vo všeobecnosti však platí nasledovné:
Celkovo ak chce zamestnávateľ nainštalovať kamery na pracovisko, musí byť každý jeden zamestnanec o tomto kroku vopred informovaný. Oboznámený s dôvodom zavedenia kamerového sledovania a priestory, ktoré sú kamerou monitorované musia byť aj viditeľne označené, že sú snímané kamerovým systémom (teda mali by byť podľa niektorých zdrojov). Neoznačené priestory nemôžu byť sledované kamerovým systémom.
Pred inštaláciou systému musí každý jeden pracovník nahliadnuť do vypracovanej smernice a jej prečítanie musí potvrdiť svojim podpisom v prípade že s ním trvá pracovný pomer v čase nainštalovania kamier. Smernica musí obsahovať presné body a ich popis:
1. spôsob snímania a rozsah záznamu, využitie zvuku, obrazu
2. rozmiestnenie kamier
3. akým spôsobom je vyhotovený záznam (VHS, digitálne) a na akú dlhú dobu
4. na aké vymedzené účely bude tento záznam slúžiť
5. zoznam osôb, ktoré budú mať prístup ku kamerám a záznamom kamier

Prevádzkový manažér / správca budovy má byť oboznámený o inštalácií vopred a má disponovať kontaktnými údajmi na spoločnosť údržby tohto systému pre prípad opravy, poruchy, alebo nutnosti autorizovanej deaktivácie.

Kópia podpísanej smernice zostáva u zamestnanca. V prípade vážneho pochybenia a zneužitia kamerového systému a zároveň porušenie ochrany vášho súkromia je možné sa ohradiť a začať právne kroky proti jednaniu zamestnávateľa. Verte, že by to nebol jediný a vôbec nie prvý prípad na Slovensku alebo v Čechách. Inštalácia kamier je vždy rozporuplná téma. Záleží na pracovisku, v ktorom sa pokladá prítomnosť kamier za nevyhnutná. Kamerovým systémom sa monitorujú pracoviská s cenným materiálom, peniazmi. Vstupné dvere, prístupové miesta, trezory, alebo luxusné kancelárie a pod.

Pri sledovaní tejto témy narazíte na niekoľko príbehov, ale aj príbehy, za ktoré môžu práve kamery.
Sú známe historky o tom, ako si šéf v podniku nainštaloval kamery, len aby sledoval mladé účtovníčky. Sú známe historky o tom, ako si šéfovia nainštalovali kamery, aby mohli zamestnancov vydierať a tieto prípady sú naozaj veľmi často a často aj nezverejňované. Najviac majú obavy z pracovného miesta sledovaného kamerami pracovníci bežných pracovných pozícií, kde inak nie je dôvod byť sledovaný a neraz je to dôvod ukončenia pracovného pomeru z rôznych dôvodov. V susednom Poľsku si zámerne jeden pracovník neustále vŕtal v uchu, keď mal pocit že je sledovaný. Na svojom mieste pritom sedel celkom sám, bez žiadneho drahého zariadenia, len ako pracovník infolinky. Po čase predsa spozoroval, že mu jeho šéf zámerne nepodáva ruku a dokonca mu aj naznačil, že si má čistiť uši doma.
Náhodou vám z ruky vyletí pero a prepichne list okrasného kvetu, vrazí do monitoru počítača, alebo si náhodou potrebujete zavolať deťom, že sa zdržíte v práci dlhšie. Mobil pri uchu v pracovnej dobe (na pracovisku, ktoré vedie nervák pre ktorého súkromný mobil smie existovať len v maximálne po šatňu) na kamere je krásny dôvod na vydieranie a na posudzovanie inak skvelého pracovného výkonu. Z čerstvých slovenských prípadov je prípad z firmy realizujúcej stavby kde v prázdnej zasadačke nebol nikto a pracovník Jozef vypil v zásobníku pitnej vody malý zvyšok, ktorý sa ešte dal načerpať. Keďže nikto neprichádzal vyšiel von a čakal tam. Len čo dorazili kolegovia a šéf uráčil vyjsť zo svojej kancelárie k nim, prešli do zasadačky, kde hneď šéf zaúlohoval Jozefa do výmeny nádoby s vodou s trochu posmešnými slovami „Jozef vám vypil poslednú vodu, pôjde ju vymeniť a zatiaľ začneme bez neho“, na čo sa Jozef pozrel prekvapene na šéfa a ten mu len perom a s povýšeneckým výrazom ukázal na kameru snímajúcu celú miestnosť. Aj na toto môže váš šéf používať kamery a verte, že mnohí z nich si ich inštalujú pôvodne s nepriznaným zámerom – pre buzeráciu a len okrajovo pre bezpečnosť. (Priznajme si to, sme na Slovensku) Pri vysokej hodnote každej z kamier, celému záznamovému zariadeniu, ako aj pri cene technika, ktorý sa stará o údržbu spolu s nákladnou inštaláciou, je na pracovisku hodnotná každá informácia, a keď už niekto kamery má, tak nech sa používajú predsa!…

Nič menej, pokiaľ si vás zamestnávateľ váži, kamerový systém je pre vás a aj vašu ochranu a vo vašom prípade zrejme nepôjde o prípady, ktoré sú spomenuté vyššie.  Pri realizácii inštalácie kamerovej kontroly dbajte na kompletnosť smernice, ktorá má zamestnancov oboznámiť o podmienkach použitia kamerového systému. Bez nej je nemožné nainštalovať kamerový systém.  Takto by to malo byť, toľko hovoria aj mnohé zdroje, odporúčania, aj solídne firmy. Lenže žijeme na Slovensku a pracujeme tu tiež. Ak je váš zamestnávateľ jedným z tých, čo rád prezentuje svoje postavenie, dôležitosť a moc a plánuje tasiť inštaláciu kamier, bude to klasika – žiadna smernica, žiadne informácie alebo rovno ranné uvítanie blikajúca skrinka v rohu miestnosti a nikto nevie nič. V prípade, kedy ste nesúhlasili, alebo mali pocit, že nastal problém sa môžete obrátiť na odbory, alebo právnu pomoc. Bohužiaľ, sme na Slovensku a v tomto prípade riskujete vyhadzuj, veď idete proti nariadeniu vedenia.

Comments are closed.