V Modre podpísali memorandum o spolupráci pri prípravách Roku Ľudovíta Štúra

0
1550

16. septembra minister kultúry Marek Maďarič a primátorka mesta Modra Hana Hlubocká podpísali Memorandum o spolupráci pri príprave a zabezpečení Roku Ľudovíta Štúra. Memorandum pritom predstavovala dohoda o vzájomnej spolupráci pri organizovaní, príprave a vzájomnej pomoci realizácie celoštátnych osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, národného buditeľa, ktorý v Modre žil aj zomrel.

memorandum Rok Ľudovíta Štúra

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
Oslavy naplánované na rok 2015 by nemuseli byť len na území mesta Modra, v ktorom je socha slávneho rodáka, ale aj rodný dom, neprehliadnuteľnými a najmä populárnymi pamätihodnosťami mesta. Predpokladáme, že sa do osláv zapoja aj ďalšie miesta, ktoré Ľudovít Štúr počas života navštívil, alebo v nich pôsobil.

Ľudovít Štúr sa narodil 29. októbra 1815 v Uhrovci a zomrel 12. januára 1856 v Modre. Za svojho života mal mnoho funkcií a vyťažil z nich spoločenské uznanie v rôznych sférach. Bol spisovateľom, politikom, jazykovedcom, učiteľom, novinárom, ale aj aktérom Slovenského povstania v rokoch 1848 a 1849, ale zaslúžil sa aj o uzákonenie spisovnej slovenčiny.

Informácie prinieslo priamo ministerstvo kultúry, foto: Jana Kuchtová