Tieto občianske iniciatívy menia Rómsky svet. Talentované deti im vďačia.

0
2086

V médiách a na sociálnych sieťach často vídať rôzne nenávistné, sarkastické alebo posmešné reakcie a správy o Rómoch. Vždy je jednoduchšie kritizovať, ako zapracovať na zlepšení situácie. Áno, je pravda, že s tzv. rómskou otázkou sa Slovensko borí už nejaký ten piatok, ale aj v dave nespokojných, šomrajúcich ľudí sa našli jednotlivci, niekedy celé skupiny iniciátorov, ktorí sa rozhodli konať. Vyvinuli iniciatívu s cieľom motivovať Rómov, ukázať im prácu, zarábanie a usporiadaný život z novej perspektívy. Ale vždy je to beh na dlhé trate. Tu je niekoľko odvážlivcov, ktorí mali guráž pustiť sa do neprebádaných vôd rómskeho sveta.

clanok - obcianske iniciativy ktore menia romsky svet

Divé maky

Pilotný projekt tohto formátu na Slovensku. Divé maky sú priestor, kde talentované deti z chudobných rómskych rodín dostávajú druhú šancu rozvíjať svoje nadanie. Tanec, spev, divadlo, hudba… Všetko to funguje na princípe diaľkovej finančnej podpory, keď darca finančne prispieva konkrétnemu dieťaťu na jeho štúdium.

Každému účastníkovi projektu sa venuje mentor, lektor alebo pedagóg, ktorý ho smeruje k naplneniu cieľa. Pre mnohé deti je tvrdá drina šok, ale keď vidia progres, motivácia sa zvyšuje. Divé maky majú za sebou organizáciu úspešných aktivít, napríklad letná akadémia, kde sa deťom venovali profi umelci, vystúpenie v koncertnej sále Slovenského rozhlasu, muzikál Cigánsky tábor alebo koncerty Cigánsky Bašavel. Viaceré deti, ktoré „odrástli“ na Divých makoch, čaká budúcnosť úspešného človeka, niektorí študujú na vysokých školách, iní na konzervatóriách a naďalej sa venujú práci s Rómami, lebo ako hovoria oni, Róma vie lepšie pochopiť Róm

Romathan – Romano Teatro (Rómske divadlo)

Toto profesionálne rómske divadlo bolo zriadené ministerstvom kultúry v roku 1992 v Košiciach a úspešne funguje dodnes. Má za sebou množstvo vydarených premiér, výjazdov na zahraničné i domáce festivaly,… Aj vďaka Romathanu môžu Slováci lepšie pochopiť rómsku dušu, temperament a vášeň. Určite niekedy zájdite na ich predstavenie!

Združenie mladých Rómov

Občianske združenie pôsobiace najmä v okolí Banskej Bystrice sa už od roku 1999 snaží o efektívny dialóg medzi rôznymi kultúrami a etnikami, ich začlenenie sa do spoločnosti a motiváciu zapojiť ich do rôznych projektov. Založili komunitné centrum a poskytujú služby asistenčného učiteľa pre rómskych žiakov. V rokoch 2011 – 2012 združenie organizovalo na Univerzite M. Bela sériu prednášok, workshopov a diskusií s Rómami o Rómoch s názvom Široký uhol pohľadu. Cieľom bolo priblížiť nerómskym študentom problémy, históriu a kultúru tejto minority.

Čítajte aj:

Podporme Rómov v hudbe a v tanci, a potom uvidíme ich pracovitosť

Na zastávke stála skupina Rómov – takto reagovali Bratislavčania

ZANECHAŤ ODPOVEĎ