Maďarsko: Ekologická katastrofa, utrhnutá hrádza hliníkárne

0
1517

V západnom Maďarsku v župe Veszprém momentálne od pondelka prežívajú peklo obyvatelia celkom troch dediniek. Z neďalekých hliníkární uniklo z pretrhnutej hrádze obrovské množstvo vody, až milión kubických hnedého kalu, ktoré zasiahlo celú oblasť a doteraz zabilo najmenej 5 ľudí. Zranených je viac ako 100 obyvateľov obcí. Z písaného slova zrejme nepredstaviteľná skutočnosť spočíva v obrovskom množstve hnedastého kalu, ktorý zatopil obce a tejto mase nie je koniec. Svojimi mierne rádioaktívnymi vlastnosťami však môže znamenať dlhodobejšie riziko pre všetkých zasiahnutých ale aj záchranárov. Kal unikol z nádrže, ktorá tu je ako jedna z viacerých už okolo 40 rokov. Na likvidáciu chemického odpadu neboli peniaze a momentálne stále hrozí ďalšie nešťastie. Ekologická katastrofa obrovského rozsahu v skorej dobe zasiahne aj široké okolie. Ťažké kovy, ktoré sa vyparia po vysušení kalu sú jedovaté a môžu znamenať vážne ochorenia. Styk pokožky s kalom vyvoláva silné reakcie a popáleniny. Je zrejmé, že zasiahnutá oblasť bude nepochybne zrovnaná so zemou a bude do nej zakázaný vstup. Kontaminovaná voda sa blíži k riekam, ktoré by ju mohli rozniesť až do Dunaja.

zdroj: Youtube, CNN, Joj