Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 od 20. do 22. 9. v obciach Častá a Píla

0
1562

Častá, veža, hodiny

Obce Častá a Píla si mnohí spájame s nádherným hradom Červený Kameň, ktoré patri medzi najväčšie ťahúne záujmu turistov v Malých Karpatoch. Málokto sa však zastaví aj priamo v obciach, ktoré pod hradom ležia. Každá z nich je iná a predsa sú obe krásne, zároveň bohaté na históriu. V obciach možno nájsť niekoľko stavieb, ktoré majú svoju vlastnú históriu a zaslúžia si zachovávať pre ďalšie generácie. O záslužnú činnosť zachovávania historického dedičstva sa v obciach stará občianske združenie, s ktorým vás pozývame na Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 konajúce sa od 20. septembra do 22. septembra.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013
Podujatie sa nesie v duchu pamiatok duchovného života. Je určené pre širokú odbornú i laickú verejnosť. Ambíciou združenia je sprístupnenie pamätihodností a ich predstavenia nielen ako budov, okolo ktorých denne prechádzame, ale najmä ako pamiatky so stabilne udržiavaným duchovným odkazom, ktoré komunitu sprevádzajú po celé generácie. Sprievodné podujatia majú formu populárno-náučných prednášok a ich úlohou je poslucháčom priblížiť vybrané témy z iného uhla pohľadu. Ich úlohou je nabádať k inému nazeraniu na pamiatky.

Sprístupnené pamiatky so sprievodcom
Piatok 20. 9. 2013 od 10:00 do 16:30 hod.
Sobota 21. 9. 2013 od 10:00 do 16:00 hod.
Piatok 22. 9. 2013 od 14:00 do 16:00 hod.

Častá: Pálffyho základina, Vestibul (Hlavná ul., Budova Obecného úradu)., Židovský cintorín (Družstevná ul.), Kostol sv. Imricha (Hlavná ul.), Kaplnka Najsv. Spasiteľa a hrob Antónie Pálffyovej (nová ul. cintorín)
Píla: Kostol Navštívenia Panny Márie (iba v sobotu)

Sprievodný program
štvrtok 19. 9. 2013 / Killyho dom v Častej (workshop pre odbornú verejnosť – na pozvánky)
Eva Borecká: Rekonštrukcia Killyho kúrie v Častej – nálezy, zistenia, skutočnosti
Vladimír Turčan: Nálezy historického skla v Častej
piatok 20. 9. 2013, od 17:00 do 18:00 hod. / vestibul Obecného úradu v Častej (budova základiny)
Daniel Hupko: Gróf Ján Pálffy. Duchovný odkaz zberateľa umenia (prednáška)
sobota 21. 9. 2013, od 16:00 do 18:00 hod. / Pastoračné centrum sv. Jozefa v Častej (pri kostole)
Marian Braniša, Adam Herceg: Práce na židovskom cintoríne 2008 – 2013 (prezentácia)
Adam Herceg: Kto boli naši židia? (prednáška)
nedeľa 22. 9. 2013, od 15:00 do 16:00 hod. / Kostol sv. Imricha v Častej
Jozef Tihányi: Obnova sakrálnych pamiatok v Častej (prednáška)
nedeľa 22. 9. 2013, od 17:00 do 18:00 hod. / Osvetová beseda v Píle
Jozef Tihányi: Silueta hradu Červený Kameň a jej premeny pri pohľade z Píly (prednáška)

Občianske združenie Červenokamenské panstvo
Červenokamenské panstvo vzniklo v roku 2003 a už desiaty rok svoju činnosť zameriava na propagáciu a zvelaďovanie kultúrnych hodnôt malokarpatského regiónu s dôrazom na pamiatky späté s rodom Pálffyovcov. S pôsobením Červenokamenského panstva je späté reštaurovanie viacerých pamiatok v Častej: sochy sv. Urbana, náhrobku grófky Antónie Pálffyovej, rod. Kolowrat-Krakowskej či sochy sv. Františka Xaverského, ktorej obnovu financoval Obecný úrad v Častej. Pravidelne sa stará o údržbu židovského cintorína v Častej, ktorý bude tiež v rámci podujatia verejnosti v prípade dobrého počasia sprístupnený.
Oficiálne stránky: www.ckpanstvo.sk