Definícia skratiek: UFO a USO, to nie sú len neidentifikovateľné objekty

0
2631

UFO, pojem, ktorý je dnes veľmi populárny a známy azda všetkým, označuje všetko, čo sa pohybuje na oblohe a nevieme si to racionálne vysvetliť. Mylne si ľudia myslia, že ak nájdu v stodole zeleného mužíčka, ide o UFO. Pojem UFO je v tomto prípade nesprávny, lebo ide o skratku anglického unidentified flying object, čo v preklade znamená „neidenfitikovateľný lietajúci objekt“. UFOm je do určitej miery aj obyčajný balón, ktorý nie je možné ihneď identifikovať. Od známej skratky sa potom odvodila odvodenina zväčša v hovorovom jazyku a to Ufón, ufónčina, ufáč, ufónsky. Málokto však vie, že UFO nie sú len objekty na oblohe, ale v skratkovom použití v angličtine zároveň používané aj v celkom iných súvislostiach.

V angličtine skratku UFO využíva veda, armáda aj úrady:
UFO – University Finance Office
UFO – Unusual Floral Organism
UFO – (medicína) ultra female overexpression
UFO – typ signálu UHF Follow On satellite
UFO – Unidentified Foreign Object a pár ďalších.

UFO na dne BaltikuUSO – neidentifikovateľné morské objekty
V roku 2012 sme mali možnosť niekoľko krát na webe stretnúť pojem USO. Ten si mnohí vysvetlili rôzne, no na uhádnutie správneho výrazu nie je potrebné príliš lámať hlavu. Naše moria na Zemi sú rovnako neprebádané ako vesmír. Ukrývať sa v nich teda môže častokrát všeličo a tak sa neustále podarí nájsť vedcom aj amatérom nové a nové druhy. Lenže nie je to len to živé, ale aj mŕtve, alebo možno časom len zdanlivo neživé, čo morské hlbiny ukrývajú. Po náleze podivného kamenného objektu na dne Baltického mora minulý rok sa tak dal skratke USO jasný prorotyp vysvetlenia. Je to každý objekt v mori, alebo na jeho dne, ktorý si nedokážeme vysvetliť a USOm zostáva do chvíle, než nám je objasnený pôvod, vznik a úloha objektu.

Aj USO však nemá vyhradenú skratku, ale tú istú používajú aj iné oblasti:
USO – United Service Organizations
USO – Unix Software Operation
USO – User Support Organization
USO – Unit Security Officer
USO – Ultrastable Oscillator
USO – (medicína) urinary system organs
USO – (medicína) unilateral salpingo oophorectomy a pár ďalších.

Vo filme Battleship sme síce mali možnosť vidieť UFO, no ponúka živnú pôdou pre filozofov a právnikov. V skutočnosti sa totiž objekt najskôr prejavil ako USO. Keďže ma mierne chytilo toto filozofovanie, pravdou by mal byť aj fakt, že UFO, ktoré pristálo, už nie je UFO, ale ULO. Predsa neznámy pristavený objekt „Unidentified landed object“, alebo opäť naše už známe USO „Unidenfied staying object“.