Bruchonenkov experiment: hlava oddelená od tela s umelým obehom

0
4453

experiment BruchonenkovV roku 1928 ruský vedec Sergej Bruchonenko na medzinárodnom stretnutí vedcov v Rusku prezentoval na premietačke film, ktorým ukázal, ako ďaleko je ruská veda, keď dokážu odseknutú hlavu udržať ešte stále pri živote. Najmä tak prezentoval niekoľko svojich objavov a pokusov, pričom najkontroverznejší bol práve tento, realizovaný ešte v roku 1920. Svoje materiály pripravil v angličtine, aby mu rozumeli vedecké špičky a hoci neprichádzal so žiadnym objavom, šlo skôr o pokus, ktorý predviedol na psovi. Tomu oddelil hlavu (radšej nad tým veľmi neuvažujem) od tela a na vytŕčajúce cievy napojil hadičky. Vytvoril systém podobný na srdce, ktorý cirkuloval krv a odkyslyčenú krv týmto umelým srdcom zas putovala na okysličenie a neskôr späť do hlavy psa. Nezostalo pritom len pri návrhu, ale video pokračuje aj s reálnym psom. Pes mal dokonca žiť neuveriteľných 190 minút len vďaka mimotelovému krvnému obehu. Video nie je vhodné pre slabšie povahy. Teda za predpokladu, že je pravé.

Pes reaguje a žije
Niečo, čo by pri človekovi nebolo vôbec reálne už po 10 minútach neokyslyčeného mozgu a pre prítomnosť nutnej miechy v chrbtici, by teoreticky mohlo byť možné v prípade psa. Pre experiment postačovalo, že sa prebudil a reagoval na podnety, na šteklenie, ako aj na vône, svetlo a neskôr buchot okolo neho. Pes sa pritom nesnažil štekať a ani vydávať žiadne zvuky. Pre neprítomnosť hlasiviek a neprítomnosť celého hrdla by to i tak nebolo možné. Či je video realita alebo nie, musí posúdiť každý sám, keďže aj názory odborníkov, či laikov sa rozchádzajú.

V každom prípade v archívoch existujú záznamy o kongrese vedcov, ako aj o šokujúcom pokuse. Neinšpiroval však našťastie akýkoľvek trend zdokonalenia technológie a žiadostí ľudí stínať si dobrovoľne hlavy. To by bolo účinné chudnutie.

V roku 1940 bol úspešnejší
Bruchonenko bol v roku 1940 ešte úspešnejší, než tomu bolo v prípade psa a jeho hlavy. Aspoň podľa jeho odborného teamu a dnes nie príliš dobrých videozáznamov sa mal dopustiť usmrtenia psa tým, že jeho tepny z krku do hlavy presmeroval na mimotelový krvný obeh v primitívnom zariadení na okysličovanie krvi a na vytváranie umelo vytvoreného tlaku nutného pre kolobeh krvi v tele. Následne mal psa opäť zošiť, rozpumpovať srdce a pes mal ožiť. Malo tak ísť o prvý prípad schopnosti oživenia mŕtveho, ak je možné odkloniť jeho obeh mimo telo. Video z tohto experimentu sa nachádza celé a spustiteľné na Wikipedii.