Copyright – všetky práva vyhradené & podmienky

Vážení návštevníci. Z dôvodu opakovaného ignorovania zákonov SR a z dôvodov opakovaného prehliadania významu znaku © si dovoľujeme doplniť informácie ohľadom obsahu našich stránkach aj formou samostatnej stránky, v ktorej bližšie približujeme pôvod nášho obsahu a jeho možnosti použitia. Dovoľujeme si informovať, že v prípade porušenia našich práv ako autorov a tvorcov, si tieto práva bude magazín chrániť dostupnými prostriedkami. Každý autor stránok a potenciálny ďalší používateľ nášho obsahu má povinnosť pri používaní obsahu kontaktovať jeho autora a majiteľa. V časti, kde je uvedený kontakt je preto aj informácia „copyright“, ktorá je obsiahnutá v tejto stránke a musí si byť vedomý jej obsahu. Ten vyplýva vo všeobecných pravidiel, ku ktorému Zaujimavosti.net dopĺňajú osobitné doplnenia a podmienky o nárokoch.

Obsah na Zaujimavosti.net

V čase odkúpenia magazínu súčasným majiteľom a šéfredaktorom dňa 1.1.2011 sa mnoho pôvodných článkov a celý obsah presunul pod novú redakciu. Od tejto chvíle sa snažíme o čo najlepšiu kvalitu obsahu, jeho originalitu a ochranu. Všetok obsah pripravujeme sami. Výnimkou je exkluzívna spolupráca s vydavateľstvom IKAR, kedy obsah pripravuje práve vydavateľstvo. Našim obsahom sú výlučne vlastné články, zistenia, pátrania, výskum, prípadne stránky venované zaujímavým témam s verejne dostupnými faktami a informáciami.

Obrázky a fotografie

Do článkov používame fotografie vlastnej výroby, reportáže a cestopisy využívajú vlastné materiály. Ďalšie témy, pokiaľ si to téma vyžaduje, sú obrázkom vyhotoveným z videa. Pre dosiahnutie kvalitného obrazového materiálu v článkoch využívame zakúpené licencie pre fotografie z fotobanky 123rf.com a Dreamstime.com, prípadne Freestock.ca. ďalšie zdroje sú v článkoch uvádzané.

Záujem o náš obsah a fotografie
Naše fotografie z ciest, múzeí a kultúrnych podujatí používajú rôzni partneri. Vždy ide o vopred dohodnuté spolupráce a vedomie na oboch stranách. Poskytnúť tretím stranám môžeme fotografie, ktorými disponujeme ako autori až po dohode. Kontaktujte nás.

Kopírovanie obsahu zo Zaujimavosti.net

Ako redakcia a autori obsahu na Zaujimavosti.net netolerujeme akékoľvek ďalšie šírenie nášho obsahu bez vedomia a zároveň písomného súhlasu. Kopírovanie obsahu zakazujeme a nepovoľujeme z dôvodu:

 • duplicity obsahu s vážnymi následkami pre obsah
 • nebezpečenstva zámeny
 • netvoríme obsah iných magazínov, ale nášho magazínu
 • nechceme byť neautorizovanou súčasťou iných médií
 • nechceme umožniť zisk finančný, či spoločenský iným médiám

Neodstránený obsah a následky

V prípadoch už skopírovaného obsahu a vydaného je vysoko pravdepodobné, že naša redakcia bude takéhoto šíriteľa kontaktovať. Svoju žiadosť o nápravu podáva písomne. V druhom kroku komunikuje o náprave a v prípade jej nenaplnenia podáva trestné oznámenie vo veci porušenia autorských práv a práva na dielo. K razantnému riešeniu v zmysle zákona pristupuje redakcia z dôvodov opakovaných zneužívaní obsahu inými magazínmi, ktoré jednotlivé články vydávali pod svojim menom, vytvárali s takýmto obsahom zisk a ignorovali žiadosti o odstránenie ukradnutého obsahu, zároveň blokovali akékoľvek prejavy a komentáre o pôvode obsahu. Vymožiteľnosť práva je v tomto prípade v spolupráci s právnym zástupcom dosahovaná prostredníctvom právneho konania.

Odškodné
Na odcudzený obsah, ktorý je vydaný na inom mieste bez súhlasu a vedomia, pričom vytváral zisk a bol dlhodobo súčasťou iného portálu, si redakcia magazínu môže uplatniť odškodné. Minimálne odškodné je v prípade jednej hodiny len odstránenie článku a odcudzeného obsahu. V prípade vydania dlhšieho, ako je hodina, magazín vyžaduje, aby z dôvodu poškodenia jeho obsahu na strane plagiátora zostalo len prvých 5 viet z článku pokračujúcich viditeľným odkazom na celý článok už na stránkach s originálom článku. Nie je možné ponechať článok v jeho celej podobe na pôvodnom mieste. Tolerovateľný je maximálne jeden grafický súbor s označením autora a zdroja fotografie mimo odkaz na originálny článok v rovnakom článku na strane plagiátora. Obsah, ktorý bol odcudzený a tvoril zisk dlhodobo, nebol po upozornení odstránený, ani nahradený skráteninou, bude podstúpený na trestnoprávne riešenie.

Skúsenosti s nezodpovednými a nesprávne fungujúcimi redakciami, ktoré na Slovensku prevádzkujú niekoľko portálov a poškodzovali viacero portálov, boli dôvodom k zavedeniu osobitných podmienok a nárokov magazínu. V záujme ochrany nášho obsahu, ktorý:

 • tvoríme pre náš magazín,
 • tvoríme ho vo vlastnom voľnom čase,
 • na vlastné náklady,
 • vlastnými silami,
 • vlastným výskumom,
 • pátraním a trávením času, vyžadujeme, aby náš obsah zostal náš.

Netolerujeme praktiky kohokoľvek, kto skopíruje článok v rámci niekoľko sekúnd trvajúceho činu bez výraznej námahy a netolerujeme fakt, že naše úsilie takýmto spôsobom môže dopomôcť k úspechu a zisku niekoho iného popisovaným nekalým spôsobom. Napriek tomu, že nároky sú opodstatnené, tvorcami neautorizovanej duplicity sú najčastejšie blogy a portály, ktoré odmietajú práva autora. Názor, že internet má byť slobodný a všetko, čo je na internete, je voľne šíriteľné, má dve stránky. Podobné názory nemôžu platiť v tomto prípade a dôvody vyznačené oranžovou farbou sú vyjadrené myslíme dostatočne.

Obsah môže byť aktualizovaný

Záleží nám na kvalite obsahu, pri ktorého výrobe sa sami zdokonaľujeme. Je to viditeľné aj na forme obsahu, ktorý sa snaží šéfredaktor priebežne dopĺňať o lepšie fotografie, v prípade nefunkčnosti videí sa snaží doplniť aktuálne a funkčné video a podobne.

Obsah môže byť získaný

V redakcii Zaujimavosti.net pôsobí len niekoľko stálych redaktorov. Niektorý obsah môže byť zakúpený formou najímaných redaktorov a externej spolupráce s tvorcami článkov. Vždy sa snažíme o to, aby mal každý dodávateľ externej práce, ktorá je využívaná len sporadicky, dostatočné inštrukcie pre prípravu článkov. Informácie o použiteľnosti obsahu, právach a podobne. V prípade ak sa ktorýkoľvek článok akokoľvek dotýka vašej osobnosti, podnikania, alebo činnosti, kontaktujte nás prosím v redakcii.

Nahlásiť problém

Našli ste v našom článku závažný problém, alebo ste našli magazín, blog alebo iný portál, ktorý nám skopíroval obsah? Naháste nám prosím tento odkaz. Ďakujeme.

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Adresa stránok a popis problému