Výsledky ankety 2013: najlepšie cestovné kancelárie na Slovensku, imidžom aj ponukou

2
10790

Cestovanie PlážovanieNaša veľká jesenná anketa nám za tri mesiace jej aktivity priniesla naozaj krásne čísla, ako aj údaje. Vy všetci, čo ste sa zapojili do súťaže a vyplnili všetky anketové otázky, ste nám priniesli aj informácie o tom, čo máte radi, čo nemáte radi a aké spôsoby cestovania preferujete. Získali sme však aj prehľadné informácie o tom, aké cestovné kancelárie poznáte z osobných skúseností a ktoré vnímate z rôznych uhlov ako najlepšie. Z rôznych miest sme zámerne smerovali na osamotenú doménu Sutaz.info, na ktorej ste nám v jednotlivých políčkach priniesli prehľad vašich názorov týkajúcich sa cestovných kancelárií a tu je výsledok. Z celkového počtu správne vyplnených anketových odpovedí online a emailom odoslaných odpovedí si v rôznych kategóriách viedli takmer výlučne tri cestovné kancelárie s vysokými číslami výskytov. Len na štvrtom a piatom mieste sa odohrávali súboje rôznych iných spoločností najmä vďaka tesným rozdielom.

Treba podotknúť, že do celkových výsledkov boli brané odpovede od ľudí, ktorí v ankete mali uvedené cestovanie s cestovými kanceláriami, prípadne tento druh cestovania v odpovedi nevylučovali. Celkovo sme mali vo výsledkoch viac než 40 cestovných kancelárií. 20 z toho takých, ktoré sa spomínali viac ako 5x.

Cestovné kancelárie vo všeobecnosti najlepšie
Na otázku, ktoré dve cestovné kancelárie vo všeobecnosti ľudia hodnotia za najlepšie sa s vysokým náskokom na prvé miesto predrala cestovná kancelária Satur. Hlbšie pod ňou sa nachádza ako druhá Hydrotour a na tesnom treťom mieste je Kartago tours. Dlho dlho nič až na štvrtom mieste narazíme na cestovnú kanceláriu Koala, mierne pod ňou Turancar. Na šiestom, siedmom a ôsmom mieste sú cestovné kancelárie Firo tour, Tip Travel a Hechter.

 1. Satur
 2. Hydrotour
 3. Kartago tours
 4. Koala
 5. Turancar

Cestovná kancelária s ktorou máte najlepšiu skúsenosť
Pri otázke, s ktorou z cestovných kancelárií máte najlepšiu skúsenosť sa u mnohých objavila rovnaká odpoveď ako pri predošlej otázke, a predsa to nebolo pravidlo. Otázka bola zámerom, pretože človek v nej mohol zhodnotiť čokoľvek. Čo v spojení s touto cestovnou kanceláriou mohol považovať za najlepšie, alebo najvýnimočnejšie. Tu je aj predpoklad, že by cestovnú kanceláriu odporúčili iným. Poradie od 1 do 5 je identické. Len malá zmena na ďalších miestach, keďže šiesta by bola CK Firo tour, siedma Hechter a ôsma Tip Travel.

 1. Satur
 2. Hydrotour
 3. Kartago tours
 4. Koala
 5. Turancar

Cestovné kancelárie s najlepšou ponukou
Čo cestovné kancelárie ponúkajú je pomerne podstatná a kľúčová informácia. Ako vnímali naši čitatelia a vypĺňači ankety ponuky jednotlivých cestovných kancelárií? Poradie je opäť podobné na predchádzajúce, no v prvej päťke je predsa jedna zmena. Prvá trojica je vysoko, ale dole sa už zhusťujú jednotlivé stĺpce so zaujímavými aj keď tesnými číslami. Objavuje sa už ako štvrtá CK BUBO travel, a Koalu odsúva na piate miesto. Šiestou je cestovná kancelária Firo tour, siedmou Tip Travel a ôsmou Turancar.

 1. Satur
 2. Hydrotour
 3. Kartago tours
 4. BUBO travel
 5. Koala

Cestovná kancelária s najlepšou webovou stránkou
Webová stránka je dnes dôležitým prezentačným materiálom, nahrádza katalóg a sprístupňuje najaktuálnejšie informácie o zájazdoch danej CK vôbec. Niet teda pochýb o tom, že si ich dôležitosť uvedomujú aj pracovníci samotných cestovných kancelárií. Ako webové stránky jednotlivých CK hodnotia samotní čitatelia? Zaujímavosťou bolo, že zopár nadšencov pre dovtedy inú CK nakoniec zhodnotili ako stránky CK Bubo za najlepšie. Tie sa páčia aj nám, no podľa celkových čísiel CK stačila na piate miesto. Prvá trojica je považovateľná za stálicu. Na štvrtom mieste sa objavuje opäť Koala. Na šiestom je Tip Travel, na siedmom Turancar a na ôsmom po prvý krát Globtour.

 1. Satur
 2. Hydrotour
 3. Kartago tours
 4. Koala
 5. BUBO travel

Cestovná kancelária s najlepším prístupom, kontaktom a komunikáciou
Aj v tejto kategórií by sme narazili na neprekvapivé informácie, aj keď piate miesto prináša zmenu. Kým Satur je v tejto kategórii vysoko, nasleduje Hydrotour a Kartago tours takmer na rovnakej úrovni, za nimi Koala a prekvapivo doteraz v prvej päťke nemenované Firo tour. Za nimi sa nachádza na rovnakých hodnotách Turancar, Tip Travel a Globtour.

 1. Satur
 2. Hydrotour
 3. Kartago tours
 4. Koala
 5. Firo tour

Zopár zaujímavostí
Pri vypĺňaní ankety si mnohí neprečítali, alebo nevedia rozoznávať agentúry od kancelárií. Následkom toho sme mali vo výsledkoch aj agentúry, ktoré sme nezapočítavali do celkového poradia. Ak by sme však počítali s agentúrami v osobitnej kategórií, zvíťazilo by poradie „vo všeobecnosti najlepšie“ 1. Invia, 2. Travel.sk, 3. Ama Travel, 4. Gita, 5. Pegas. Ďalšou zaujímavosťou je, že mnoho ľudí napísalo názvy cestovných kancelárií v rôznych tvaroch. Celé počítanie bolo pracné a komplikované. Poradie mohol zmeniť aj malý počet stratených hlasov v neidentifikovateľných odpovediach. Preto sme sa venovali aj „rébusom“. Rozdiely boli v prevažne v názvoch v spojení alebo bez slova CK, tours, tour, ale našli sa aj výmyselníci, ktorí mysleli konkrétne cestovné kancelárie a predsa ich nenapísali správne. Napríklad Hudrotour, Hidrotour, Mendina tours, Cartago, Karthago, Saturavel, Koalatrus, a ešte zopár extrémov. Pobavila odpoveď „Tá CK čo vymenila na plagáte Marianu za Danku Bartekovú“. Možno tieto informácie ocenia práve cestovné kancelárie, ktoré si tak môžu chytiť domény aj pre pomýlených klientov.

Comments are closed.