Ľadový klenot svetového dedičstva

0
3365

Národná prírodná pamiatka, Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jaskyňa sa nachádza na území Národného parku Slovenský raj v národnej prírodnej rezervácií Stratená. Čo je dobré o nej vedieť?

Dobšinská ľadová jaskyňa

Dobšinská_Ice_Cave,_34

Vznik a vývoj jaskyne

Jaskyňa vznikla v druhohorných svetlých vápencoch pozdĺž tektonických porúch a styčných plôch jednotlivých vrstiev. Jej dĺžka je 1 483 m a vertikálne rozpätie 112 m. Koncom treťohôr a v starších štvrtohorách spolu s priľahlou Stratenskou jaskyňou tvorila súvislú jaskyňu. Hlavnú časť jaskyne tvorí obrovská dutina klesajúca od povrchového otvoru do hĺbky 70 m. Vznikla preborením skalných podláh a stropov medzi chodbami, ktorý vytvoril tok Hnilca v niekoľkých vývojových úrovniach. V súčasnosti ju z väčšej časti vypĺňa ľad, ktorý miestami siaha až po strop a jaskyňu rozdeľuje na Malú a Veľkú sieň, Ruffínyho koridor a prízemie. Čiastočne zaľadnený je Zrútený dom, ktorého okraj zasahuje pod prepadlisko Duča. V dolnej nezaľadnenej časti jaskyne sa nachádza Suchý dom a Kvapľová pivnica, ktoré tvoria stalagmity, stalaktity a niektoré ďalšie formy sintrovej výplne.


Prečítajte si: Americká masmediálna spoločnosť kupuje akcie F1 za 8 miliárd dolárov

Zaľadnenie jaskyne

Podzemný priestor jaskyne sa zaľadnil pravdepodobne v stredných štvrtohorách a to zamŕzaním praskajúcej zrážkovej vody. Ľadová výplň sa vyskytuje vo forme podlahového ľadu, ľadopádov, ľadových stalagmitov a stĺpov. Jednotlivé vrstvy ľadu sa tvoria v závislosti od priesaku zrážkovej vody počas jednotlivých rokov. Na styku s horninovým podložím sa ľad postupne topí. Plynulá výmena ľadovej výplne trvá asi 1 700 až 2 000 rokov. Ľad sa pomaly pohybuje od vchodu cez Malú a Veľkú sieň smerom do prízemia a Ruffínyho koridoru (max. 2 až 4 cm za rok).

Objavenie a sprístupnenie jaskyne

Otvor do jaskyne, nazývanej „ľadová diera“, bol známy oddávna. Prvé zmienky v literatúre sú z roku 1863. Do podzemia však zostúpil až E. Ruffíny v sprievode G. Langa, A. Megu a F. Fehéra v roku 1870. Zásluhou mesta Dobšiná jaskyňu sprístupnili v roku 1871. Osvetlenie Bunsenovými horákmi zaviedli v roku 1882, klasické elektrické osvetlenie v roku 1887. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi prvé elektricky osvetlené jaskyne na svete. Hneď od objavenia pútala veľkú pozornosť odbornej i širokej verejnosti, takže okrem bežných návštevníkov ju navštívili mnohé významné osobnosti. Dnes je v jaskyni sprístupnených 475 m s prevýšením 43 m. Je otvorená od 15. mája do 30. septembra každý deň okrem pondelka. Určite ju na svojich potulkách po Slovensku nevynechajte.

Čítajte tiež:

Byť vegetariánom v Ázii sa neoplatí

Desať aktualít zo sveta techniky, ktoré vás šokujú

ZANECHAŤ ODPOVEĎ