Dopyt po tepelných čerpadlách rastie skokovo, prečo je tento zdroj tepla predurčený k úspechu?

0
1659
klikkipetra / Shutterstock.com

Nebrali ste doteraz „zelenú politiku“ európskych krajín vážne? Vedzte, že odklon od fosílnych palív je niečo, čo sa deje už teraz. Nemecko, Holandsko, Veľká Británia, Nórsko, Francúzsko sú príklady krajín už majú stanovené dátumy, od ktorých nebude možné používať na kúrenie vykurovacie oleje, alebo zemný plyn. Na druhú stranu, naprieč Európou sú v platnosti programy na podporu rozšírenia obnoviteľných zdrojov energií, či už ide o tepelné čerpadlá či solárne zariadenia.

Pre súčasných majiteľov nehnuteľností je lepším prípadom, obmedzenie používania fosílnych palív na kúrenie, čo sa týka len novostavieb, v tom horšom je potom zákaz platný bez ohľadu na vek nehnuteľnosti. Realitou je aj zmena priorít zákazníkov hľadajúcich vhodný projekt k výstavbe či kúpu nehnuteľnosti, kedy sa na vrchol záujmu derú energetická hospodárnosť budov a spôsob vykurovania nehnuteľnosti.

Ak dnes riešite otázku nového zdroja tepla, vedzte, že dnes viac ako inokedy je nutné vziať do úvahy aj to, ako tento zdroj bude spĺňať budúce nároky na dopady na životné prostredie a efektivitu prevádzky. Rovnako tak do rozhodovania zahrňte aj možné štátne podpory, vďaka ktorým môžete výrazne znížiť počiatočné investície.

S plánovanými zákazmi používania kotlov na vykurovacie oleje, uhlie či dokonca zemný plyn, sa pozornosť domácností naprieč Európou zameriava na tepelné čerpadlá, kedy dopyt po tomto zdroji tepla rastie v Európe od roku 2013, pričom prvá krajina hlási skokové nárasty dopytu v minulom roku tak, ako domácnosti v prostredí obmedzeného pohybu investujú viac peňazí do modernizácie svojich nehnuteľností.

Trend rastúceho záujmu o tepelné čerpadlá môžeme pozorovať aj v tuzemsku, kedy domácnosti preferujú tento zdroj tepla z týchto dôvodov:

  • možnosť získať štátnu dotáciu na obstaranie,
  • naprieč jednotlivými zdrojmi, tepelné čerpadlá vykazujú najvyššiu efektivitu prevádzky,
  • bez obslužnosť a absencia povinnosti skladovať palivo či zariaďovať prípojku,
  • očakávaná dlhá životnosť a spoľahlivosť,
  • minimálny dopad na životné prostredie.

Rolu samozrejme hrajú aj doplnkové výhody jednotlivých typov tepelných čerpadiel, pozri https://www.ivt.sk/sk/typy-tepelnych-cerpadiel

Zároveň, vzhľadom na fakt, že trend rozširovania tepelných čerpadiel započal v západnej Európe o niekoľko desiatok rokov skôr ako v tuzemsku a slovenské domácnosti teraz tento náskok doháňajú, Slovensko patrí medzi najrýchlejšie rastúce trhy s tepelnými čerpadlami v Európe.

Čítajte tiež: